Grathem - De inzet voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober is om de grootste lokale partij te blijven. Maar waar de grote uitdager N-VA al maandenlang de thema's veiligheid, identiteit en economie op de agenda probeert te zetten, schoof CD&V nog geen afgebakende speerpunten naar voren.

Gisteren bracht Wouter Beke daar verandering in. In een landelijk dorpje in Nederlands Limburg, niet ver van zijn heimat Leopoldsburg, stelde de CD&V-voorzitter de prioriteiten voor waarmee de partij de verkiezingsstrijd van oktober wil vormgeven. CD&V pakt uit met vier G's: gezondheid, gezin, geborgenheid en geld. Die vier zijn de invulling van het thema levenskwaliteit, dat de campagne voor 2018 en die voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van mei 2019 moet overkoepelen. 'Als christendemocraten hebben wij de sleutel in handen tot vooruitgang op elk van deze vlakken', aldus Beke.

Opmerkelijk: bij de vier G's is geen plaats voor godsdienst of geloof. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had Beke in een toespraak ook al eens vier G's aangehaald, toen was geloof daar wel bij, geld niet. 'Dat is geen bewuste koerswijziging', aldus Beke. In zijn toespraak brak hij een lans voor het beleven van godsdienst op het publieke domein, 'binnen bepaalde grenzen'. Hij waarschuwde vooral voor een te strikte vorm van secularisme, zoals de Fransen dat doen met hun laïcité.

De banden met Merkel

De CD&V-voorzitter en -huisideoloog wil zo opnieuw voluit de middenpositie uitspelen. 'Onze snel veranderende wereld leidt tot onzekerheid', zei hij. 'Het antwoord daarop is niet de markt of de staat versterken, maar de mens en zijn gemeenschap.' Die boodschap ging er goed in bij een honderdtal leden, (oud-)burgemeesters en provinciale gedeputeerden van CDA, de Nederlandse zusterpartij van CD&V. Hoewel Beke scherp was voor 'links en rechts populisme', toonde hij begrip voor kiezers die erdoor verleid worden. 'Aangezien achtergronden, talen en culturen heel verschillend zijn, kan dat ook botsen', aldus Beke. 'Vele mensen voelen zich in de steek gelaten.' Niet toevallig legde Beke sterk de nadruk op veiligheid, dat hij onder geborgenheid catalogeerde.

Beke hield zijn toespraak niet zomaar in Nederland. Al een tijdlang probeert de CD&V-voorzitter de banden met CDA en de Duitse CDU van Angela Merkel nauwer aan te halen. Samen met België zijn Nederland en Duitsland de enige kernlanden in Europa met nog een uitgesproken christendemocratische partij van enig belang. Maar verkiezingen vorig jaar toonden aan dat in beide buurlanden de christendemocratie in het verweer zit en naar een nieuwe identiteit zoekt. Het CDA greep tijdens de campagne naar een relatief rechtse en conservatieve retoriek, en ook Merkel moest bij de recente vorming van haar nieuwe regering grote toegevingen doen aan de rechterflank.

Opvallend was Bekes betoog voor de Europese Unie, maar dan vooral als beschermingsmechanisme tegen ongecontroleerde migratie en sociale dumping.

'De Unie beschermt ons tegen factoren die ons gevoel van geborgenheid verminderen', zei Beke, die pleitte voor meer Europa. 'Het CDA is toch eurokritischer', vertelt ­Hubert Mackus, Limburgs CDA-gedeputeerde.

Lokale dynamiek

Wouter Beke legt de vier thema's uit als 'kapstokken die richting zullen geven aan de koers van CD&V voor de komende verkiezingscampagnes'. Toch houdt CD&V de stembusslagen het liefst voldoende gescheiden. Dit in tegenstelling tot de Vlaams-nationalisten, die één langgerekte campagne voorbereiden. Dat heeft ermee te maken dat CD&V zijn lokale troeven maximaal wil uitspelen. De N-VA moet het dan weer vooral hebben van een beperkter aantal nationale boegbeelden.

'Bij de gemeenteraadsverkiezingen moet je de lokale dynamiek laten spelen', aldus Beke. 'Als anderen dat niet doen, is dat omdat ze op lokaal vlak wellicht niet al te veel te vertellen hebben.'

Maar om toch enige richting te geven aan de campagnes, trekt Beke nu de krijt­lijnen met de vier - brede - thema's. Die keuze laat de mogelijkheid open om lokaal zo veel mogelijk te diversifiëren, zonder verweten te worden geen keuzes te durven maken.

Matthias Verbergt