Het gemeentebestuur van Leopoldsburg hecht veel belang aan de woonkwaliteit in haar gemeente. Het voert dan ook een actief beleid tegen verhuurders van woongelegenheden die niet aan de woonkwaliteitseisen voldoen.

Als blijkt dat een (huur)woning niet voldoet aan deze wettelijk opgelegde kwaliteitsvereisten, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden.

Uiteraard gebeurt dit niet zomaar en gaat hieraan een hele procedure vooraf.  

Het zijn externe deskundigen van Wonen Vlaanderen die de kwaliteit van de woning onderzoeken en hierover een rapport overmaken aan het gemeentebestuur. De eigenaar wordt vervolgens aangespoord de woning in orde te brengen. Doet hij dat niet, heeft dat een aantal gevolgen: de woning kan niet langer bewoond/verhuurd worden, de eigenaar moet een belasting aan de Vlaamse overheid betalen en loopt het risico in vervolging gesteld te worden. Wie zijn woning verhuurt zonder aan de kwaliteitsvereisten te voldoen, begaat immers een misdrijf.

Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen: overzicht 2013 en 2014

Jaarlijks worden er 23 dossiers van ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opgestart. Daarvan worden er elk jaar ongeveer 10 huizen effectief ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Helaas zijn het in de praktijk vaak de bewoners/huurders van een pand, die slachtoffer worden van de nalatigheid door de eigenaar. Alvorens over te gaan tot verzegeling van de onbewoonbare woning, wordt daarom steeds naar een oplossing voor deze mensen gezocht. Hiervoor werkt het gemeentebestuur nauw samen met het OCMW, die hen begeleidt in hun zoektocht naar een geschikte woonst, hetzij op de private markt, hetzij via de sociale huisvestingmaatschappij.

Zodra de eigenaar de woning terug in orde heeft gebracht, conform de Vlaamse wooncode, kan hij een conformiteitsattest opvragen bij de gemeente. Als na controle blijkt dat de veiligheid én gezondheid van de bewoners gevrijwaard is, wordt de woning terug toegankelijk gemaakt.