Leopoldsburg sluit intentieovereenkomst af met NMBS Holding

30-07-2012

Leopoldsburg sluit met NMBS Holding intentieovereenkomst af voor ontwikkeling van terreinen aan Nicolaylaan en Ijzerlei

Met het oog op de ontwikkeling van de stationsomgeving van Leopoldsburg heeft het gemeentebestuur, op initiatief van schepen voor Ruimtelijke Ordening Wouter Beke, met de NMBS een intentieovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van terreinen aan de Nicolaylaan en de Ijzerlei.

 

De NMBS Holding is eigenaar van de gronden gelegen naast en achter het station.  Vandaag doen deze gronden dienst als pendelparking voor 175 parkeerplaatsen.  Bedoeling van de intentieovereenkomst is uitvoering te geven aan het gemeentelijk structuurplan waarbij de stationsomgeving is omschreven als strategisch gebied.  In dit strategisch gebied wil het gemeentebestuur gaan voor een verdere verdichting langs de Nicolaylaan. Op de parkeerzone langs de Ijzelei zal er samen met de NMBS gezocht worden naar mogelijkheden voor verdere urban villa’s alsook voldoende parkeermogelijkheden en een nieuwe voetgangersbrug over de spoorlijn.

 

Wouter Beke

 

Schepen van RO en Huisvesting