Leopoldsburg is en blijft het kloppend hart van het leger

24-06-2012
Defensie investeerde de voorbije jaren 22,6 miljoen in infrastructuur, vele miljoenen in materieel en in een duurzame verankering van het garnizoen Leopoldsburg binnen de landcomponent. Vandaag houdt de Landcomponent van het leger opendeurdag in Leopoldsburg. Vele duizenden mensen bezoeken vandaag Leopoldsburg. Een moment om nog eens stil te staan bij de impact van Defensie in Leopoldsburg en Limburg. Wouter Beke verzamelde de meest recente cijfers. Leopoldsburg Leopoldsburg is de belangrijkste garnizoenstad en het meest uitgestrekte en belangrijkste militaire oefengebied in het noorden van België. Om die reden ook is Defensie de voorbije jaren, ondanks stevige nationale besparingsoperaties, blijven investeren in de site van Leopoldsburg. Sinds 2007 heeft Defensie maar liefst 22,6 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe infrastructuurwerken. Voor de nabije toekomst staan nog eens projecten voor een bedrag van 9,5 miljoen euro gepland. De eenheden die in Leopoldsburg aan de slag zijn, beschikken over het beste materieel en zijn zeer goed opgeleid. Om haar paraatheid op peil te houden, voert Defensie momenteel een investeringsprogramma uit. Dit jaar alleen al, onder impuls van Minister van Defensie Pieter De Crem, spendeert de krijgsmacht 242 miljoen euro aan nieuw materieel. Veel van dat nieuwe materieel zal de komende jaren in Leopoldsburg ingezet worden. Limburg Ruim 4.900 militairen voelen zich thuis in Limburg. De provincie is van groot belang voor Defensie. Vandaag werken ongeveer 2.900 militairen in Leopoldsburg, terwijl er op een boogscheut, in Kleine Brogel, nog eens 1.500 militairen op de luchtmachtbasis werken. Aanwervingen Dit jaar waren er voor heel Limburg 140 vacante plaatsen voor soldaten. 90 daarvan, of 65%, krijgen in Leopoldsburg hun vaste stek. Voor 38 plaatsen zoekt men momenteel nog naar de geknipte kandidaat. Wie interesse heeft, krijgt meer inlichtingen bij het informatiecentrum van Defensie (Guffenslaan 24) in Hasselt. Daarnaast zijn er in 2012 ook 367 plaatsen voor onderofficieren en officieren die opgeleid worden aan de Koninklijke School voor Onderofficieren in Sint-Truidenn en aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. De onderofficieren volgen hun opleiding in Limburg, maar worden daarna toegewezen aan een eenheid die ook buiten Limburg kan liggen. Wouter Beke: “Ons leger is de afgelopen jaren sterk hervormd. Dat ging gepaard met een sterke afslanking van het aantal militairen. Toch stellen we vast dat Limburg en Leopoldsburg in het bijzonder zeer belangrijk zijn én blijven voor Defensie. Leopoldsburg is het opleidingscentrum geworden van de landcomponent en op die manier ook duurzaam verankerd. En omgekeerd blijft het leger ook een grote impact hebben op Leopoldsburg.”