”Kris, Koen, Pieter, Hilde, Jo, Joke: onze ministers schitteren” (HLN)

07-11-2015

Herfstvakantie? Niet voor Wouter Beke. Als burgemeester van Leopoldsburg heeft hij de handen vol met de 500 vluchtelingen aan wie zijn gemeente onderdak biedt. Dat is er één per tien inwoners. “De kritische drempel”, zegt hij. “Meer wordt moeilijk.” Af en toe draait er wel eens een wiel af, maar Beke klaagt niet. “Een burgervader moet niet staan molenwieken bij het minste wat er fout loopt. Een partijvoorzitter ook niet, trouwens. Er zijn er die met hun uitspraken het werk van hun eigen burgemeesters en hun eigen ministers bemoeilijken. Dat wij-zij-discours van Bart De Wever is niet het onze. CD&V is een wij-partij.”

Is N-VA een wij-partij?

”Nee. Niet zoals wij dat zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen in een sterke gemeenschap je talenten kunt ontwikkelen.”

N-VA is ook een gemeenschapspartij.

”Ja, maar om haar eigen gemeenschap te definiëren, roept ze een vijandbeeld van andere gemeenschappen op. Zo bouw je geen bruggen, zo blaas je ze op. Bovendien is de N-VA sociaaleconomisch zonder meer rechts, volledig gericht op de bedrijfswereld. Als CD&V de nadruk legt op jobs, jobs, jobs, dan is het om onze sociale zekerheid te stutten en ons herverdelingsmodel te vrijwaren. Ook dat maakt van ons een wij-partij.”

Is N-VA een volkspartij?

”Het is een partij met veel volk, maar daarom is het nog geen volkspartij.”

De status van CD&V als grote volkspartij staat op het spel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Zijn die voor u belangrijker dan de parlementsverkiezingen van 2019?

”Ja, omdat het de eerste zijn. En omdat we lokaal zo sterk staan. Maar ik spreek het beeld tegen dat we federaal een meeloper zouden zijn. In 2014 hebben we kiezers gewonnen, niet verloren. CD&V is niet het kneusje dat er ook nog bij mag, ook al is het niet nodig. Nee, CD&V is nodig, relevant en als wij-partij anders dan de anderen.”

Waar een wij is, is een weg: toch een beetje een slappe woordspeling, niet?

”Ik vind daar niets simplistisch aan. Die ‘wij’ drukt perfect uit wat CD&V authentiek maakt.”

Heeft u echt een bureau betaald om dat te verzinnen?

”Ja. Niet alleen daarvoor, overigens. Dat heeft 80.000 euro gekost. Geen miljoen, zoals de ‘#helfie’-campagne van N-VA. Maar dit is geen kiescampagne. CD&V zit niet in verkiezingsmodus.”

Die indruk wekt u nochtans sinds dag één van de regering-Michel. Dat u er alles aan doet om te bewijzen dat deze regering toch vooral een voortzetting is van de vorige. Michel of Di Rupo, met N-VA of zonder N-VA, het doet er niet toe zolang CD&V de kerk in het moedige midden houdt: dat is uw boodschap.

”Ja, maar dat is geen indruk. Het is een feit. Al wie het nuchter bekijkt, komt tot de conclusie dat er geen breuk is tussen deze regering en de vorige. Als vandaag de groei aantrekt, het aantal jobs toeneemt en de werkgelegenheid stijgt, dan is dat ook de vrucht van hervormingen die we al langer in gang hadden gezet.”

Niet volgens Bart De Wever. Volgens hem is dat integraal de verdienste van de regering-Michel.

”Dat klopt niet, net zo min als de bewering van Marc Leemans dat deze regering voor sociale horror staat en dat ze ons terug katapulteert naar de negentiende eeuw van priester Daens. Dat slaat nergens op. Tot vijftig jaar geleden hadden weinigen een eigen huis en een spaarboekje die naam waardig. Nu protesteert de vakbond als de roerende voorheffing voor niet-spaarboekjes wordt opgetrokken naar 27% en er een beurstaks wordt geheven. Ook wie werkt, is daar het slachtoffer van, zegt het ACV. Dan is de conclusie toch dat de gemiddelde werknemer, mee dankzij die vakbonden, een gigantische weg heeft afgelegd, niet eens tegenover de tijd van Daens maar tegenover twintig, dertig jaar geleden? Zoals de regering-Di Rupo niet de hemel was, zo is de regering-Michel niet de hel. Het stoort me dat men doet alsof er een sociale afbraak bezig is. Terwijl dat precies het doel is van de hervormingen die we nu doorvoeren: zorgen dat het niet tot sociale afbraak hoeft te komen. Van een vakbond die niet alleen met gisteren en vandaag bezig is maar ook met morgen, zou je verwachten dat hij dat inziet. Ik begrijp een aantal opmerkingen van Marc Leemans, maar met zijn globale kritiek ben ik het totaal oneens.”

Indexsprong, pensioen op 67: waar het op neerkomt, zeggen de bonden, is dat we langer moeten werken voor minder geld.

”Daar kan ik me serieus over opwinden. Het klopt niet. In 2004 hebben de socialisten Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke een open brief geschreven om duidelijk te maken dat we onze pensioenen hoogdringend moesten hervormen. Waarna er de volgende acht jaar niets is ondernomen. Nu doen we dat wel, zeer geleidelijk en redelijk. Ik ben geboren in 1974. In dat jaar werkten de mensen gemiddeld tot 64 jaar. Nadien is dat teruggevallen tot 58, 59 jaar. Pas nu zijn we op weg om weer te komen waar we veertig jaar geleden stonden: tot een uitstapleeftijd van 63, 64 jaar, terwijl de meesten onder ons later zijn beginnen te werken en veel langer zullen leven dan de generatie van onze ouders en grootouders. Waar zit dan de schande? Bovendien is Kris Peeters als minister volop bezig met werkbaar werk. Hoezo dan, de hel?”

Uw liberale collega Gwendolyn Rutten geeft de regering-Michel 7,5 op 10. En u?

”Ik geef geen punten. Maar deze regering verdient meer dan een voldoende. Ook de Vlaamse regering, trouwens. Onder Di Rupo waren de lonen geblokkeerd. Nu wordt er dankzij Kris Peeters onderhandeld over een - weliswaar kleine - loonstijging. Onder Di Rupo is er 650 miljoen uitgetrokken om de laagste pensioenen en uitkeringen op te trekken. Nu is dat 950 miljoen. Kris Peeters levert schitterend werk. Als Koen Geens zijn plannen krijgt uitgerold, zal dat de grootste hervorming van Justitie in een halve eeuw zijn. Hilde Crevits en Jo Vandeurzen leveren baanbrekend werk op Onderwijs en Welzijn. En dan vergeet ik Joke Schauvliege en Pieter De Crem nog.”

Dat kan geen toeval zijn.

”Toch wel. Ook zij doen het uitstekend.”

U vindt Joke Schauvliege een uitstekende minister van Natuur, Omgeving en Landbouw?

”Zeker. De kritiek op haar is onterecht. Als men haar iets kan verwijten, is het dat haar communicatie haar realisaties niet voldoende in de verf zet. Voor het klimaatakkoord: wend u tot federaal minister Marghem. Joke heeft daar voor Vlaanderen een erg gunstige deal gesloten. Ze slaagt er doorgaans in om conflicterende belangen te verzoenen. Tussen economie en ecologie. Tussen natuur en landbouw. Dat doen weinigen haar na.”

Chapeau, Joke?

”Ja.”

Chapeau, Pieter?

”Ook.”

U vindt Pieter De Crem een uitstekende staatssecretaris van Lege Dozen?

”Ik vind hem een uitstekende federale staatssecretaris van Buitenlandse Handel. Dat van die lege dozen is onzin. De bedrijven die Pieter op missie vergezellen, keren doorgaans terug met volle dozen contracten. Het klopt, Buitenlandse Handel is nu vooral een bevoegdheid van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Net daarom doet Pieter dat uitstekend. In een dienende rol. Discreet. Zonder anderen voor de voeten te lopen en zelf in de kijker te lopen.”

Hem op het lijf geschreven?

”Hij heeft het voorbije jaar één interview gegeven. Eén. Aan jullie krant.”

Staat u nog steeds achter uw keuze om Kris Peeters te offeren als premier, ten voordele van Marianne Thyssen als Europees Commissaris?

”Ja. Het is een keuze die we samen hebben gemaakt.”

Mij lijkt het één van die beslissingen waarvan politicologen zich ooit zullen afvragen hoe het toch kon dat de emo het overnam van de ratio.

”Zo simpel is het niet. Er is geen arm omgewrongen. Kris voelde zelf ook aan wat op dat moment het beste was voor de partij. Hij illustreert zijn talent nu in een andere rol. En wat mij betreft: walk and don’t look back.”

Dat zei Patrick Janssens in het Oosterweel-dossier. Waarna hij alsnog over zijn schouder keek, van gedacht veranderde en rechtsomkeer maakte.

”Kan je als partij zwaarder je stempel drukken als je de premier levert? Herinner u de boutade: wie zijn intrek neemt in de Wetstraat 16, wordt vijf jaar later buiten gedragen met 16% van de stemmen. Ik bedoel: het premierschap is geen garantie, electoraal noch inhoudelijk. Kris Peeters drukt ook als vicepremier zijn stempel op deze coalitie.”

Hij doet zijn best, maar dat is te weinig, vindt ACV-voorzitter Leemans. Met zulke vrienden heeft CD&V geen vijanden meer nodig, denk ik dan.

”CD&V heeft genoeg aan het eigen programma. Ik ben er nogal gerust op dat we in 2019 mooie resultaten zullen voorleggen. En dat iedereen dat zal inzien, ook de leden van de vakbond. Nogmaals, resultaten boek je door bruggen te bouwen.”

Door wij te zijn?

(Lacht) “Door wij te zijn.”

 

JAN SEGERS