De Vlaamse Regering heeft vandaag, conform het sociaal akkoord dat eerder dit jaar werd afgesloten, extra middelen toegekend in functie van meer structurele pedagogische ondersteuning van onthaalouders en kinderbegeleiders op de werkvloer. Voor deze maatregel is dit jaar nog bijna 10 miljoen euro gebudgetteerd. Vlaams minister van Gezin Wouter Beke reageert tevreden: ‘Deze investering zorgt voor meer personeel op de werkvloer, verlaagt de werkdruk voor de kinderbegeleiders en moet de inzichten en vaardigheden van kinderbegeleiders versterken terwijl ze aan de slag zijn.’

Door het Vlaams Intersectoraal Akkoord, VIA 6, uit te voeren wil de Vlaamse Regering samen met de vakbonden en werkgeversorganisaties een antwoord bieden op de terechte vraag van de sector naar extra pedagogische ondersteuning en omkadering van kinderbegeleiders en onthaalouders.

Met de middelen kunnen ongeveer 264 voltijdse pedagogische coaches vanaf nu begeleiding bieden aan kinderbegeleiders in de groepsopvang, bij onthaalouders en in de publieke buitenschoolse opvang. De pedagogische coach werkt samen met de kinderbegeleiders op de werkvloer, voert mee verzorgende en pedagogische taken uit en ondersteunt de kinderbegeleider in het pedagogisch handelen. Concreet zullen er 169 pedagogische ondersteuners worden aangetrokken in de private sector en 95 in de publieke sector.

Deze investering wordt structureel in de Vlaamse begroting ingeschreven en staat volledig in teken van de pedagogische functie die kinderopvang heeft. Door te investeren in kwaliteit, kunnen kinderen zich ten volle ontwikkelen en ontplooien op fysiek, emotioneel en sociaal vlak. In de kinderopvang leren kinderen elkaar beter kennen en elkaar respecteren om wie ze zijn.

De aandacht zal gaan naar startende onthaalouders, maar ook langer actieve onthaalouders kunnen ondersteund worden in hun vragen over kinderen of contacten met ouders. In de groepsopvang zal bijzondere aandacht gaan naar de ondersteuning van startende kinderbegeleiders en medewerkers die in een kwalificerend opleidingstraject zitten.

Vlaams minister Wouter Beke: ’Met deze pedagogische ondersteuners laten we de kinderopvanginitiatieven toe extra te investeren in de kwaliteit van hun werking. Het gaat dan onder andere over het ontwikkelen van een pedagogische visie, communicatie met de ouders of ondersteuning bij concrete vragen, zoals omgaan met huilbaby’s of gezond eten stimuleren.’

De Vlaamse Regering wil deze eenmalige subsidie dit jaar, die retroactief kan worden ingezet vanaf 1 mei dit jaar, structureel verankeren in 2022.