Vandaag deelt Kind en Gezin - Opgroeien het draaiboek voor de veilige doorstart van de kinderopvang  met de meer dan 8000 kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel. Met dit draaiboek willen we de kinderopvanginitiatieven ondersteunen om een veilige en gefaseerde doorstart te maken. Dit draaiboek werd opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de sector en de gezinnen, en is gebaseerd op de aanbevelingen van de experten bij het agentschap Zorg en Gezondheid, Sciensano en virologen. Zo kunnen gezinnen blijven rekenen op een kwaliteitsvolle en veilige kinderopvang in deze coronatijd.

Op 24 april 2020 communiceerde de Nationale Veiligheidsraad over de afbouwstrategie van de lopende maatregelen in de bestrijding van het coronavirus. Doorheen verschillende fases gaan telkens meer mensen terug buitenshuis aan het werk en wordt er stapsgewijs opnieuw fysiek les gegeven aan kinderen. Beide beslissingen hebben grote gevolgen voor de organisatie van de opvang van baby’s en peuters en de buitenschoolse opvang.

We zijn ons zich zeer bewust van de moeilijke situatie van thuiswerkende ouders die zelf hun jonge kinderen opvangen. Tegelijk is er ook de zorg voor de kinderbegeleiders in de opvang die in veilige omstandigheden moeten kunnen blijven werken. Ook het welbevinden van jonge kinderen is cruciaal. Zij hebben een aantal weken opvang gemist en zijn fulltime bij de ouders gebleven.

Het is daarom van belang dat de kinderopvang zich kan organiseren om stap voor stap kinderen te verwelkomen op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier. Vlaams minister Wouter Beke doet daarom, samen met Kind en Gezin, vertegenwoordigers van de sector en gezinnen, een oproep aan alle ouders om de kinderen thuis op te vangen voor wie het nog haalbaar is.

Stapsgewijze openstelling kinderopvang

Naast de kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten en kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, zijn vanaf 4 mei ook volgende kinderen waarvan minstens 1 van de ouders buitenshuis gaat werken welkom in de opvang (niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren).

Kinderen van ouders die van thuis uit werken mogen nog niet opnieuw naar de opvang vanaf 4 mei. Er is een uitzondering voor kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders.

Vanaf 18 mei zijn alle kinderen van thuiswerkende ouders opnieuw welkom in de opvang. Er wordt wel gevraagd om in gesprek te gaan met de opvangvoorziening, zodat niet iedereen op zelfde moment instroomt.

Ouders die hun kinderen, verplicht of vrijwillig, thuis houden, zullen - zolang de coronamaatregelen gelden - niet moeten betalen voor de opvang. Ze verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid.

Omdat er vanaf 4 mei terug meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden. Bovendien zullen de medewerkers, in hun contacten met andere volwassenen die niet werken in de opvang, mondmaskers moeten dragen zodra zij deze ter beschikking hebben. Het dragen van een mondmasker voor begeleiders is vooral belangrijk van zodra er een sterke stijging van het aantal kinderen en het aantal contacten met volwassenen in de opvang is.

 

De medewerkers in de kinderopvang verdienen een groot applaus, want ze maken mee het verschil in deze crisis. Het is niet evident om in deze onzekere tijd beschikbaar te blijven. Dat zorgt voor extra stress, naast de zorgen die er zijn voor eigen familie en vrienden.

Wouter Beke, Vlaams minister:

“Sinds het begin van de lockdown vangen vele ouders thuis hun kinderen op, terwijl ze ook hun professionele taken uitvoeren. Die combinatie is zwaar en ik heb er veel begrip voor dat velen opnieuw gebruik willen maken van kinderopvang. We willen dat mogelijk maken, op voorwaarde dat de evolutie van het coronavirus gunstig blijft. Een van de voorwaarden is dan ook dat we een geleidelijke en dus veilige doorstart kunnen doen. Stap voor stap zullen opnieuw meer kinderen toegelaten worden. Dat is in het belang van de mensen die werken in de kinderopvang én van de kinderen die ernaartoe gaan.”