De Vlaamse Regering voorziet deze legislatuur een budget van 27 miljoen euro voor 2500 bijkomende plaatsen, waar ouders betalen al naargelang hun inkomen. De plaatsen gaan naar steden en gemeenten waar de nood het hoogst is. 30% van het budget gaat naar voorafnames voor Antwerpen (15%), Brussel (10%) en Gent (5%). 60% van het budget gaat naar 131 steden en gemeenten op basis van bepaalde programmatiecriteria. 10% van het budget zal in 2022 en 2023 worden verdeeld op basis van geregistreerde opvangvragen.

In februari 2021 verstuurde Opgroeien projectoproepen voor de 3 grootsteden en voor de 131 geselecteerde steden en gemeenten. 599 organisatoren hebben een aanvraag ingediend voor in totaal 8.764 plaatsen. De lokale besturen konden, vanuit hun regierol, advies uitbrengen over deze aanvragen. Opgroeien beoordeelde vervolgens de aanvragen. Vandaag wordt bekend gemaakt aan welke organisatoren plaatsen met subsidie voor inkomenstarief worden toegekend.

In totaal werden 1.894 plaatsen toegekend, waarvan 369 plaatsen in Antwerpen, 248 in Brussel (3 plaatsen niet toegekend), 137 in Gent en 1.140 in de 131 steden en gemeenten (360 plaatsen niet toegekend). Het aantal plaatsen waar ouders betalen volgens hun inkomen stijgt tot 75.063 plaatsen (boven de kaap van 75.000), wat 78% van de totale opvangcapaciteit (de overige plaatsen werken met vrije prijs) is. Vlaanderen zet zo opnieuw een belangrijke stap naar een meer betaalbare en toegankelijke kinderopvang van baby’s en peuters.

Niet alle plaatsen zullen meteen beschikbaar zijn. Sommige kunnen al van start gaan vanaf 1 september 2021. Andere zullen, gespreid in de tijd (tot en met 2024), pas later opstarten, bijvoorbeeld omdat de infrastructuur of het budget pas dan beschikbaar is.

De 363 plaatsen die niet konden worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat er geen aanvraag was in een bepaalde gemeente, blijven beschikbaar en zullen worden toegekend na een herkansingsoproep dit najaar.

In 2022 en 2023 zullen de laatste 250 plaatsen worden toegekend op basis van geregistreerde opvangvragen van de lokaal loketten kinderopvang.

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke: “Hoe meer plaatsen er bijkomen in de kinderopvang, hoe meer kansen we aan werkende ouders kunnen geven om werk en gezin beter te combineren en aan werkzoekende ouders om een beroepsopleiding te volgen. Daarnaast heeft kinderopvang een belangrijke sociale en pedagogische functie: in interactie met de kinderbegeleiders en met elkaar komen baby’s en peuters tot brede (taal-)ontwikkeling wat van belang is voor hun verdere levensloop.”