Karmelietessenklooster Leopoldsburg wordt schoolvoorbeeld van herbestemming religieuze gebouwen

30-08-2012

“Uniek stukje Limburg blijft perfect bewaard”

 

Het Karmelietessenklooster van Leopoldsburg belooft hét schoolvoorbeeld te worden op het vlak van herbestemming van religieuze gebouwen in Vlaanderen. Zowel de gemeente Leopoldsburg als NV Machon, de vastgoedpromotor die recent eigenaar is geworden van het kloostercomplex, engageren zich vandaag om het unieke karakter van dit stukje Limburgse geschiedenis niet verloren te laten gaan.

Door de toenemende leegloop van heel wat religieuze gebouwen, klinkt in heel Vlaanderen de vraag naar herbestemming steeds luider. De concrete invulling ervan vormt minstens even vaak het voorwerp van discussie. Maar precies op dat vlak willen zowel de gemeente als de betrokken vastgoedpromotor een geruststellend signaal stellen tegenover de Limburgers en zoveel mogelijk twijfel wegnemen.

Het Karmelietessenklooster is immers al decennialang een begrip in ’t Kamp en ver daarbuiten. Het vertrek van de zusters, begin dit jaar, ging dan ook niet helemaal geruisloos voorbij. Het kloostercomplex wordt als Limburgs erfgoed beschouwd en staat al jaren op de lijst van te beschermen monumenten. Dat het klooster op dit ogenblik nog niet officieel van een beschermde status geniet, volstond logischerwijs dan ook om de nodige engagementen aan te gaan.

De recente verkoop van het Karmelietessencomplex beantwoordt in al zijn facetten aan de vraag naar herbestemming, maar gaat zelfs nog een stap verder. Zowel het college van burgemeester en schepenen als vastgoedpromotor NV Machon - onder meer actief in Lanaken, Tongeren en nu ook in Leopoldsburg - verbinden zich ertoe om het karakter van de omgeving blijvend te respecteren en de authenticiteit van het felbegeerde klooster te bewaren. Net zoals alles in het werk gesteld zal worden om de historische kapel, centraal in het gebouw, een publieke bestemming te bezorgen.

 De ontwikkeling van het project zit vandaag nog in een studiefase, waarbij onder meer de lokale gevoeligheden in rekening zullen gebracht worden. Wie wil weten hoe het oude complex zich in de toekomst precies zal ontwikkelen, zal nog even geduld moeten uitoefenen. Als er één iets intussen wel al vast staat, dan is het wel dat de inwoners van Leopoldsburg ook straks met enige fierheid naar hun Karmelietessenklooster kunnen kijken.

 

 

 

 

 

Meer info

Wouter Beke, schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

0477 27 59 15

Luc Machon, zaakvoerder NV Machon, BIV-voorzitter

0475 78 72 72