De Vlaamse Regering heeft het kader vastgelegd voor de verdeling van 9 bijkomende NMR-toestellen in de Vlaamse ziekenhuizen. Hierbij is besloten voorrang te geven aan ziekenhuizen die vandaag nog niet over een dergelijk toestel beschikken, zodat iedere Vlaming vlotter toegang krijgt.

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een aanvullende programmatienorm voor toestellen voor magnetische resonantie tomografie in het Vlaams Gewest werd principieel goedgekeurd in de Vlaamse Regering van 10 juli 2020. Dit besluit bepaalt een bijkomende programmatienorm voor de toekenning van een NMR-toestel.

Op dit ogenblik is er geen beslissing genomen aan welke ziekenhuizen de 9 NMR-toestellen zullen toekomen. 

 De Vlaamse regering wil in een eerste tijd de vijf ziekenhuizen in Vlaanderen die nog niet over een dienst beschikken waarin een magnetische resonantie tomograaf werd opgesteld, de mogelijkheid bieden tot verkrijgen van een erkenning voor de exploitatie van een dienst medische beeldvorming waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Ook de twee ziekenhuizen die over een erkende dienst beschikken maar geconfronteerd werden met de vernietiging van de planningsvergunning van 2015 en geen nieuwe vergunning verkregen na toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2019, krijgen die mogelijkheid.

Ziekenhuizen zonder NMR

  • Heilig Hartziekenhuis Mol
  • Ziekenhuis Maas en Kempen (Maaseik)
  • AZ Sint-Vincentius Deinze
  • AZ Lokeren
  • Sint-Jozefskliniek Izegem

Ziekenhuizen waarbij planningsvergunning door Raad van State is vernietigd

  • Sint-Andriesziekenhuis (Tielt)
  • AZ WEST (Veurne)

Op deze wijze kan elk Vlaams ziekenhuis beschikken over een dienst medische beeldvorming waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Na toepassing van dit besluit zal duidelijk zijn hoeveel NMR-toestellen er nog beschikbaar zijn. Op dat ogenblik zullen nieuwe criteria ontwikkeld worden voor de toekenning van de resterende NMR-toestellen.