"Ik heb er alle vertrouwen in dat de tax shift er komt" (Deredactie)

24-01-2015

De Wouter Beke van tien jaar geleden is al lang niet meer de Wouter Beke van vandaag. De jaren in de toppolitiek hebben hem gehard, zelfbewuster en meer matuur gemaakt. Hij heeft duidelijke meningen, ook en vooral bestemd voor zijn coalitiepartners. Over de vermogenswinstbelasting bijvoorbeeld, die hij onomwonden blijft eisen. 

Kris Peeters zei al zich uitstekend in zijn vel te voelen binnen deze meerderheid. Geldt dat ook voor u?

"(Met overtuiging) Persoonlijk wel. We doen wat we beloofd hebben tijdens de campagne: inzetten op groei en werkgelegenheid, in plaats van vijfhonderd dagen soebatten over een nieuwe staatshervorming. Volgens de Nationale Bank komen er 56.600 jobs bij. Wel, dat zijn 56.600 gezinnen die we een toekomstperspectief geven."

Toch lijkt u soms met één been in en een ander been buiten de regering te staan?

"Nee, we staan met beide benen in die regering. Maar we willen natuurlijk wel onze punten maken. Wij zijn geen klein partijtje dat al lang blij is dat het mag meespelen. Wij zijn een partij die weegt op de besluitvorming en zijn programma wil uitvoeren."

Sommigen – uw coalitiepartners in het bijzonder – noemen dat profileringsdrang.

"Dit soort analyses laat me koud. De start van de regering-Di Rupo was ook bijzonder onstuimig, en toen kregen we van de commentatoren het verwijt dat we te weinig zichtbaar waren."

"Nu zeggen ze het omgekeerde: Kris Peeters zou te veel aan de kar trekken. Wel ja, hij trekt aan de kar, maar met resultaat. Er werd de voorbije weken gegniffeld dat het sociale overleg morsdood was, maar kijk nu eens." 

Veroorzaakt u daarmee geen wrijvingen in de coalitie? Bart De Wever liet zich zelfs ontvallen dat CD&V het probleem van deze regering is.

"Wij willen een tax shift, en de essentie daarvan is dat je werk goedkoper maakt en dat elders compenseert. Dat betekent dat je andere belastingen zult moeten verhogen."

Dat betekent: een vermogenswinstbelasting?

"Iedereen voelt dat de inspanningen op fiscaal vlak rechtvaardig moeten zijn. En ik heb begrepen dat de neuzen almaar meer in dezelfde richting wijzen. De minister van Financiën heeft zich geëngageerd om in maart met voorstellen te komen, en ik hoor dat ook de liberalen zich daar achter scharen." 

U zult toch niet ontkennen dat Open VLD nog altijd met de handrem op rijdt?

"Wat voor mij telt is het engagement van de minister van Financiën en de premier. Of die vermogenswinstbelasting een breekpunt blijft voor ons? Dat staat zo in het regeerakkoord."

In het regeerakkoord wordt gesproken over een tax shift, en niets meer. Geen woord over een vermogenswinstbelasting, laat staan een meerwaardebelasting.

"Dat klopt, maar er staat wel in dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Probeer me nu niet ongerust te maken (glimlacht). Het zal niet lukken. Ik heb er alle vertrouwen in dat die tax shift er komt."

Moeten we niet vooral bang zijn voor een tax lift in plaats van een tax shift? Dat de belastingen verschuiven en tegelijkertijd verhogen?

"Op de vraag of er nieuwe belastingen komen, kan ik u vandaag geen antwoord geven. We weten niet wat de toekomst brengt, en zullen dat beoordelen bij de begrotingscontrole."

Het ligt nochtans in de lijn van de verwachting dat de belastingen stijgen, zeker de indirecte. In de kiescampagne pleitte CD&V onomwonden voor een hogere btw en accijnzen.

"De definitie van een tax shift is dat je de lasten op arbeid verlaagt en vervangt door inkomsten uit consumptie, ecofiscaliteit of een belasting op vermogensinkomsten. Dat is het palet waarover Kris Peeters en de collega's in maart in de schoot van de regering zullen spreken."

Dat is wel heel delicaat natuurlijk. Zo raak je rechtstreeks aan de koopkracht van de mensen.

"Ja natuurlijk. En daarom wil ik nu nog geen voorafname doen. Maar wat de koopkracht betreft: de inflatie is door de goedkope olie tot nul herleid."

"Tegelijkertijd verhogen we de koopkracht met 750 miljoen. 300 miljoen in de welvaartsenveloppe (geld voor de uitkeringen, nvdr) en 450 miljoen voor de verhoging van de forfaitaire fiscale aftrek. De nettolonen van de mensen die werken zullen daardoor stijgen."

Het ACV, toch lid van uw politieke familie, denkt dat die maatregelen tenietgedaan worden door het effect van de indexsprong.

"Er zal in 2015 geen indexsprong zijn door de lage en zelfs negatieve inflatie. Als er geen inflatie is, is er ook geen indexsprong. Maar er is wél een koopkrachtverhoging van 750 miljoen."