Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke wil naar aanleiding van de Week van de Zorg iedereen oproepen om de carrièremogelijkheden in de zorg grondig te overwegen. Daarnaast wil hij alle Vlamingen aansporen om zich massaal laten vaccineren, niet alleen omwille van hun eigen gezondheid of die van hun naasten, maar om zo de zorgsector te bedanken voor de inspanningen die zij het afgelopen jaar geleverd hebben en in de toekomst nog zullen leveren.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De coronacrisis heeft de uitdagingen van de zorgsector scherp in beeld gebracht. Het stemt me dan ook bijzonder tevreden dat we via de uitvoering van het sociaal akkoord werk kunnen maken van betere loon- en arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk. Ook de algemene bevolking kan de zorgsector valoriseren, door zich te laten vaccineren.’

Zo zal het Vlaams zorgakkoord leiden tot meer dan 4.000 Voltijds Equivalenten (VTE’s) in de Vlaamse zorgsectoren.

Laat u vaccineren!

Terwijl de samenleving kreunt onder de vrijheidsbeperkingen die het virus ons oplegt en mensen zich proberen te beschermen tegen een besmetting, vechten onze zorgverleners nu al meer dan een jaar voor hen die wel besmet zijn (geweest), die mentaal lijden of hen die ziek of kwetsbaar waren. De Week van de Zorg, die vorig jaar werd afgelast omwille van het uitbreken van de coronacrisis, is dan ook een uitstekend moment om onze zorgverleners de aandacht te schenken die ze verdienen.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De Vlaamse Regering heeft de inspanningen van de zorgsector gevaloriseerd via het sociaal akkoord. Vlamingen kunnen dit ook doen door zich te laten vaccineren. Hoe hoger onze vaccinatiegraad, hoe sneller we kunnen versoepelen.’

Onze zorgverleners geven alvast het grote voorbeeld wanneer het gaat om vaccineren. Meer dan 87% van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra heeft beslist om zich te vaccineren. Dit percentage zal nog naar boven worden bijgesteld, omdat het ondertussen wetenschappelijk bewezen is dat zwangere vrouwen alleen maar baat kunnen hebben bij vaccinatie. In de helft van onze ziekenhuizen bedraagt de vaccinatiegraad meer dan 80% bij de eerste dosis, en we verwachten dat dit nog verder zal stijgen.

Psychosociale ondersteuning van het zorgpersoneel

Het sociaal akkoord heeft een sterk component ‘psychosociale ondersteuning’, in die zin dat meer personeel de werkdruk danig moet verlichten. Maar er is meer nodig. Het platform www.dezorgsamen.be is het centrale platform voor de psychosociale ondersteuning van alle medewerkers in de Vlaamse welzijns- en zorgsectoren. Je vindt er zelfzorgtips, verschillende webinars (over piekeren en slaap, hoe omgaan met verhoogde stress, veerkracht voor mantelzorgers, enzovoort), tips voor leidinggevenden, korte filmpjes voor collega’s om goed voor elkaar te zorgen, getuigenissen en bedankingskaartjes, een zorgscreener en toeleiding naar beschikbare hulpbronnen.

Regelmatig wordt ook een enquête afgenomen die peilt naar het mentale welzijn van het zorgpersoneel en hun ondersteuningsnoden. Dit initiatief wordt samen met Sciensano georganiseerd onder de naam ‘Power to care’. De volgende ‘Power to care’ enquête start morgen, op 16 maart. Je kan de enquête invullen tot en met 23 maart. Hierbij dus ook een warme oproep om dit te doen, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden en kunnen inspelen op de actuele ondersteuningsnoden op vlak van mentaal welzijn bij het zorgpersoneel.

Vlaanderen heeft een sterk sociaal weefsel

De zorgsector bestaat ook uit duizenden mensen die als vrijwilliger en/of mantelzorger een handje uit de mouwen willen steken.

Helpdehelpers.be brengt de zorgsector en vrijwilligers bij elkaar. Medische en niet-medische profielen worden op basis van hun ervaring en beschikbaarheid onmiddellijk gematcht aan de noden van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het platform registreert vrijwilligers die willen helpen in de strijd tegen COVID-19 en in de ondersteuning van de nationale vaccinatiecampagne. Ondertussen hebben al meer dan 28.600 mensen zich geregistreerd, wat gigantisch is.

Vlaams minister Wouter Beke besluit: ‘De coronacrisis is een keerpunt geweest voor de vele werknemers in de zorgsector. Het sociaal akkoord heeft gezorgd voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht en meer veerkracht en zal de komende jaren duizenden jobs creëren. Ik zou graag iedereen die interesse heeft in de zorgsector willen aanmoedigen om te surfen naar de website www.ikgaervoor.be. We hebben jullie meer dan ooit nodig.’