Sinds 1984 wordt in Leopoldsburg een mototreffen georganiseerd met als orgelpunt op zaterdag het afsluiten van het centrum waardoor HD-motards het centrum voor zich hebben en HD-liefhebbers naar believen naar de Harleys kunnen komen kijken en van op de terrassen kunnen genieten van het spektakel.

Ook dit jaar wordt het HD treffen opnieuw georganiseerd.  Zoals de voorbije jaren wordt er gedurende drie dagen een camping uitgebaat waar de HDliefhebbers kunnen overnachten.  Op zaterdag zal het centrum van Leopoldsburg worden afgesloten.

De gemeente vindt deze organisatie belangrijk voor de uitstraling van Leopoldsburg.  Voor de organisatie is, net als vorig jaar,  5000 euro voorzien.  Daarnaast levert de gemeente heel wat hand- en spandiensten zoals 180 manuren van de technische dienst en wordt ook de lokale en federale politie ingezet om het HD-treffen op een veilige manier te laten doorgaan (vorig jaar zo’n 200 agenten in totaal).

  • Concreet zullen (zoals de vorige jaren) volgende activiteiten worden georganiseerd: Vrijdag, zaterdag en zondag zal er een camping geopend zijn en zal het centrum ingericht zijn om de HD bikers en de vele bezoekers te ontvangen
  • Zaterdag wordt het centrum afgesloten van 9 uur tot 22uur en alleen toegankelijk gesteld voor HDmotards (dus geen ander vervoer).
  • Zaterdag wordt er een bikermarkt georganiseerd op het Koningin Astridplein
  • Zaterdag wordt er om 15 uur een rondrit georganiseerd

Gedurende enkele jaren werd ook op vrijdag een stukje van het centrum (een gedeelte van de stationsstraat) afgesloten.  We komen hierop terug omdat de veiligheid niet optimaal gegarandeerd kon worden en keren terug naar de situatie zoals die de eerste 23 jaar is geweest.  Een ander gedeelte van het centrum bleef immers toegankelijk voor het gewoon doorgaand verkeer wat aanleiding gaf tot onduidelijkheden en gevaarlijke situaties (een gedeelte van het parcours was enkel voor HD motards beschikbaar, een ander gedeelte was gewoon verkeer en voor iedereen beschikbaar).

De belangrijkste wijziging betreft de helmplicht.  Naar aanleiding van een zwaar ongeval op het afgesloten circuit vorig jaar is in overleg tussen de politie, gemeentebestuur en organisatie, afgesproken dat er zal gesensibiliseerd worden om op het afgesloten circuit toch de helm te dragen.  In de eerste plaats om de veiligheid van de motards zelf te verzekeren.  Zoals vorig jaar gebleken is, is een ongeval vlug gebeurd en kan het aanleiding zijn voor blijvende lichamelijke letsels.

Met andere woorden: de helmplicht is de enige belangrijke wijziging die wordt doorgevoerd.  We hebben begrip voor het feit dat sommige HD-liefhebbers vinden dat een stukje van de beleving hierdoor wegvalt.  Maar we hopen dat men ook begrip heeft voor het feit dat de organisatie en de gemeente alles eraan wil doen om dit op een veilige manier te laten gebeuren en ook dit jaar van het HD treffen opnieuw een groot succes te maken.

Gisteren werd op de gemeenteraad dan ook het ontwerp BNIP (bijzonder Nood en InterventiePlan) voorgelegd voor de organisatie van de Harley Days op 24, 25 en 26 juli 2015. Op TVL bracht men volgend verslag