Vlaamse Regering zet schouders onder speciale editie Night of the Proms

Vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2021 vindt in het Antwerps Sportpaleis de ‘Dankeditie voor de zorg’ van Night of the Proms plaats. Dit evenement is een grote dankuwel aan alle Vlaamse zorgmedewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet tijdens de voorbije pandemie. Night of the Proms, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, GZA Ziekenhuizen en de Vlaamse Regering slaan hiervoor de handen in elkaar. Dit grote dankfeest wordt mogelijk gemaakt via crowdfunding door het grote publiek en sponsors.
Het idee om een sportpaleis te vullen en een dankfeest voor de zorg te organiseren, ontstond zowel bij de Vlaamse Regering als bij ZNA en GZA ziekenhuizen. Dan moet het wel een goed idee zijn. Ze sloegen daarom de handen in elkaar met de ‘Dankeditie voor de zorg’ als resultaat.


Els van Doesburg, voorzitter ZNA: “Al anderhalf jaar hebben zorgverleners al het mogelijke gedaan om COVID-patiënten te verzorgen en andere patiënten zorg te blijven bieden. Nu het normale leven stilaan herneemt, is het hoog tijd om zorgverleners na al dat harde labeur een ontspannende avond te bieden. Daarom nodigen we onze collega-zorgverleners uit om het Sportpaleis wit te kleuren en samen te genieten en te vieren.”

Willeke Dijkhoffz, CEO GZA: “Het event is een prachtige opportuniteit om samen te vieren dat we de laatste maanden opnieuw aandacht kunnen geven aan onze patiënten om hen alle zorg te kunnen bieden in plaats van de pandemie te bedwingen. Ik kijk er nu al naar uit om met veel zorgverleners samen te genieten.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid: “Tijdens de hele crisis hebben zorgverleners en vrijwilligers zich ingezet om anderen te beschermen. Dat is ook duidelijk geworden tijdens de hele vaccinatiecampagne waar honderden mensen zich hebben ingezet om samen zo snel mogelijk uit deze crisis te geraken. Met dit dankfeest willen we hen nog eens extra in de spotlight zetten. Zij verdienen een speciale avond.”

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: "Wat de mensen in de zorg hebben gepresteerd - en nog altijd presteren - is werkelijk ongezien. Mee dankzij hun onverzettelijk doorzettingsvermogen zijn we er als samenleving in geslaagd dat vreselijke beestje in bedwang te houden. Ik vind dit "feest van de bevrijders" dan ook niet meer dan gepast. Uit grote erkentelijkheid".


Schenk een zorgverlener een ticket of drankje
Voor de financiering van deze concerten mikken de organisatoren enerzijds op sponsoring vanuit de bedrijfswereld en anderzijds op crowdfunding via het grote publiek. Je kan het ticket van een zorgverlener betalen of symbolisch een drankje trakteren. Meer informatie en doneren kan via www.dankeditievoordezorg.be.

Prof. dr. Pierre Van Damme, vaccinoloog Universiteit Antwerpen: “De solidariteit met de zorg die mensen toonden door te applaudisseren en witte lakens uit te hangen is ons allen bijgebleven. Diezelfde solidariteit zien we in de vaccinatiebereidheid: we doen het voor onszelf en voor elkaar. En het is ook die solidariteit van de vrijwilligers in de vaccinatiecentra
waarvan ik, telkens ik ze bezocht, gewoon kippenvel kreeg. Ik vind dit een schitterend
initiatief waar ik voor 100% achter sta. En zo ben ik zelfs nog sneller met een feestje dan
mijn zoon Tom, die Het Grote Bevrijdingsfeest wilde organiseren ;-).”


Tickets enkel voor zorgverleners
Alle zorgverleners en vrijwilligers die in Vlaanderen werken of gewerkt hebben tijdens de
pandemie zijn welkom op dit grote dankevenement. Het gaat ondere andere over
medewerkers van ziekenhuizen, woonzorgvoorzieningen, test-, triage- en
vaccinatiecentra, laboratoria, huisartsen, thuisverpleegkundigen en medewerkers in
de thuiszorg.


Elke zorgverlener kan het evenement met een extra persoon bijwonen. De tickets zijn gratis
dankzij sponsoring en donatie van het grote publiek. De 8 euro die zorgverleners per ticket
op voorhand betalen, krijgen ze de avond zelf terug in drankbonnen.
Personeelsleden van ziekenhuizen, woonzorgvoorzieningen, andere residentiële
voorzieningen en eerstelijns- of thuiszorgorganisaties zullen via hun werkgever meer
informatie over de ticketverkoop ontvangen. De koepelorganisaties en de overheid zullen
hen de nodige informatie bezorgen. Zelfstandige zorgmedewerkers kunnen hun tickets
kopen via www.dankeditievoordezorg.be. Daar kan ook bijkomende informatie teruggevonden
worden.


Affiche met topartiesten
Aangezien op tournee gaan doorheen Duitsland momenteel niet mogelijk is, moest de
‘traditionele’ Night of the Proms in het Sportpaleis nog maar eens een jaar verplaatst worden.
Meteen was in de kalender plaats voor een bijzonder event. Voor deze speciale dankeditie
van Night of the Proms bevestigden al Axelle Red, Sandra Kim, Stan Van Samang,
Sylver, Mama’s Jasje, Willy Sommers en uiteraard John Miles. Het koor Fine Fleur en
Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van Alexandra Arrieche zijn - in de beste
traditie van Night of the Proms - uiteraard ook van de partij. De setlist wordt samengesteld
met als centrale thema’s solidariteit en verbondenheid.

Willy Sommers, zanger: “Het zorgpersoneel heeft zo goed voor mij gezorgd, nu is het tijd
om ook hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Ik ben heel fier dat ik erbij kan zijn en ik
roep iedereen op om dit initiatief mee te ondersteunen met een grote of kleine bijdrage.”

Meer informatie via www.dankeditievoordezorg.be.

Coronaveilig
Dit is een Covid Safe Ticket-event. Alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn of negatief
getest hebben worden toegelaten.