Gemeenteraad keurt begroting 2012 goed

18-12-2011
Begroting 2012 in gemeenteraad goedgekeurd: verantwoord investeren en besparen! De laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen verwacht voor 2012 een resultaat van 14.744,94 euro. Samen met het positief resultaat van de voorgaande jaren (6.083.226,28 euro) en een reservefonds van 4.479.976,83 euro betekent dit dat de financiële toestand met 10.577.948,06 euro gezond is. We doen hierbij meer dan 5 miljoen euro beter dan we in het begin van deze coalitieperiode (2007) hadden voorzien. Dit is dan ook het resultaat van zuinig beheer geweest de voorbije zes jaren. We hebben geen grote prestigeprojecten gedaan maar het bestaande patrimonium vernieuwd zoals het buurthuis, het cultureel centrum, het zwembad, de stoepen of het kerkhof. We hebben ingezet op een constante vernieuwing van materiaal voor brandweer en technische diensten om de dienstverlening te optimaliseren. Bij het begin van de legislatuur heb ik zwaar gepleit om onze jaarlijkse investeringen onder controle te houden en niet meer dan 2 miljoen euro per jaar te investeren. We zitten nu op 1.888.770 euro gemiddeld per jaar. Dit toont aan dat we de voorbije jaren voorzichtig zijn geweest. In de gewone werking hebben we de zaken ook onder controle proberen te houden. Zo hebben we de werkingstoelagen voor de kerkfabrieken verminderd. In 2006 ging er nog 175.007 euro naar de kerkfabrieken, nu is dit nog 152.998 euro. Het cultureel centrum kreeg bij het begin van deze legislatuur nog een toelage van 520.000 euro terwijl dit nu al enkele jaren teruggebracht is naar 400.000 euro. Ook de dotatie aan de politiezone ligt 80.000 euro lager dan in het begin van deze legislatuur geraamd. Ook de schulduitgaven zijn tenslotte onder controle gebleven. Bij het begin van deze legislatuur (in 2007) gingen we ervan uit dat de schulduitgaven in 2012 1,2 6miljoen euro zouden bedragen. Dat is intussen in de begroting 2012 933.667 euro of bijna 300.000 euro minder op jaarbasis. Leopoldsburg geeft aan schuld minder dan de helft uit van wat het gemiddelde van de Limburgse of Vlaamse gemeenten is. In de begroting 2012 gaan we wat de investeringen betreft verder op de ingeslagen weg: We voorzien één miljoen euro voor onderhoud en vernieuwing van wegen, fietspaden en voetpaden. We schrijven 328.000 euro in voor de vernieuwing van onze sportinfrastructuur (renovatie dak sporthal en onderhoud zwembad) alsook 1,6 miljoen euro voor de renovatiewerken aan de kerk van het centrum. Daarnaast trekken we 400.000 euro uit voor de verbouwing van de voetbalinfrastructuur aan de Heidestraat in Heppen. Meer info: Wouter Beke, 1e schepen & schepen van financiën, info@wouterbeke.be