Geen dodelijke verkeersslachtoffers in 2012

26-03-2013

Het gemeentebestuur ontving van de politiezone Kempenland de gunstige cijfers mbt de verkeersveiligheid in Leopoldsburg.

In 2012 vonden er geen dodelijke ongevallen plaats.
Er waren 8 zwaargewonden, wat bijna een halvering is ten opzichte van het gemiddelde van de laatste 10 jaar (15).
Ook wat betreft de ongevallen met enkel stoffelijke schade en lichtgewonden is er een duidelijke positieve evolutie merkbaar.
Het aantal ongevallen met enkel stoffelijke schade daalde zelfs van 226 in 2011 naar 181 in 2012.

Deze gunstige cijfers zijn te danken aan een succesvolle combinatie van preventieve acties, politiecontroles en verbeteringen aan verkeersknooppunten zoals aan de Antwerpsesteenweg en Leopoldsburgsesteenweg.

Het gemeentebestuur bedankt de politiezone Kempenland, alle betrokkenen en de weggebruikers om van Leopoldsburg een verkeersveilige gemeente te maken.


Verkeersveiligheidsbarometer Leopoldsburg - evolutie in de periode van januari t.e.m. december

                                                            2010                        2011                    2012

Enkel stoffelijke schade                            203                          226                     181
Zwaargewonden                                       10                            11                        8
Lichtgewonden                                        128                            97                       95
Doden                                                        1                              1                        0


Meer info:

Wouter Beke, burgemeester, info@wouterbeke.be
André Cremers, korpschef politiezone Kempenland,  andre.cremers@politiekempenland.be