Formateur moet terugkeren naar evenwichtige BHV-voorstellen van Wouter Beke

13-07-2011

Sinds het einde van zijn opdracht als Konklijk Onderhandelaar, heeft Wouter Beke - op vraag van formateur Di Rupo – steeds de discretie behouden. Zijn rapport over de staatshervorming en zijn wetsvoorstellen rond de splitsing van BHV werden niet vrijgeven, om de slaagkansen van onderhandelingen maximaal te houden.

Wij betreuren dat de formateur nu eenzijdig de discretie hierover heeft geschonden, door de pers te briefen. Gedwongen door die omstandigheden heeft CD&V geen andere keuze dan de 9 BHV-wetsvoorstellen uit het rapport-Beke vrij te geven.

De perceptie waait tegenwoordig als een storm door de Wetstraat. Maar in de politiek moet men soms kiezen tussen het streven naar perceptie of het streven naar oplossingen. Wij kiezen voor dat laatste. Bovendien geldt nog steeds een gegeven woord.

Gedurende tien weken heeft Wouter Beke in alle discretie gewerkt aan een onderhandelingskader voor de staatshervorming, aan een nieuw financieringsmodel en aan 9 wetsvoorstellen om BHV te splitsen en compensaties in Brussel en de Vlaamse rand te voorzien. Deze 9 wetsvoorstellen waren een precair evenwicht dat ik heb gevonden tussen de essentiële verzuchtingen van de Vlamingen en van de Franstaligen.

Dat heeft bloed, zweet en bijna tranen gekost.  Maar het resultaat was toch dat er evenwichtige akkoorden mogelijk waren.

Het was van meet af aan de bedoeling om de oplossing voor BHV zeer concreet te maken en dus in wetsvoorstellen te vertalen.  Het gaat immers om een probleem dat de Wetstraat nu al jaren gijzelt en waarover dus zeer klare afspraken moeten worden gemaakt.

Bij de laatste lezing op 10 mei is Wouter Beke met Bart Dewever en Elio Di Rupo grondig door deze voorstellen gegaan.  “Alles ligt nu op tafel” was de reactie. Er was ook politieke overeenstemming over de laatste keuzes die nog moesten worden gemaakt.

De formateur heeft in zijn nota de evenwichten in dit akkoord niet gerespecteerd.

Zonder overleg heeft hij er eenzijdig elementen aan toegevoegd, zoals de federale kieskring, de tweetalige lijsten, de ratificering van het minderhedenverdrag en een eenzijdige invulling van de taalregeling in Brussel.

De formateur heeft naast de bouwstenen uit de nota-beke, eenzijdig extra stenen op kruiwagen gegooid. Hierdoor liep die kruiwagen vast.  De oplossing ligt voor de hand: haal de ballast weg, zodat de kruiwagen terug op gang geduwd kan worden.

Achter deze voorstellen stonden 70 zetels in de kamer: die van de N-VA, de PS en CD&V.  Wij zijn ervan overtuigd dat ook de andere Vlaamse voorzitters achter deze voorstellen kunnen staan.  Een mogelijke 2/3-meerderheid ligt dus voor het grijpen.

De situatie is te ernstig. Daarom doet CD&V een concrete oproep aan de formateur: vertrek opnieuw vanuit het evenwicht van de voorstellen van Wouter Beke. Haal alle andere elementen weg en zoek een 2/3 die hier kan achter staan. Kortom: zorg dat het probleem van BHV eindelijk een oplossing kent.