Gisteren keurde de gemeenteraad het budget van 2016 en het nieuw meerjarenplan goed.  In 2016 worden er 15.853.483 euro uitgaven gepland en voorzien we 16.923.472 euro aan ontvangsten waardoor er een overschot ontstaat van 1.069.989 euro (de zogenaamde autofinancieringsmarge) die kan aangewend worden voor extra investeringen.

De uitgaven dalen met 261.635 euro voor de periode 2016-2019.  Het personeelsbestand van gemeente en OCMW is de voorbije drie jaar gedaald van 211 naar 204 VTE's.

Daarnaast noteren we een stijging van de ontvangsten; niet door de belastingen te verhogen, maar wel door een extra dotatie die de gemeente jaarlijks zal krijgen van de federale overheid.

Hierdoor komt er extra ruimte voor investeringen de komende drie jaar.  Met deze investeringen hebben we één grote ambitie, namelijk zorgen voor een sterkere centralisering van de diensten.

Zo voorzien we:

 • 7.7 miljoen euro voor de verbouwing van het gemeentehuis om de verschillende diensten die nu ondergebracht zijn in verschillende gebouwen samen onder één dak te brengen.  Dit zal deels gefinancierd worden met de verkoop van gebouwen die we niet langer nodig hebben;
 • Twee nieuwe locaties voor kinderopvanginitiatieven.  De kinderopvang Schuif Af die nu in de Tramstraat is gehuisvest willen we onderbrengen in een nieuw gebouw dat op de campus van Sint Michiel zal gebouwd worden.  In Heppen willen we, samen met de Kerkfabriek, de kinderopvang die nu in het voormalig gemeentehuis is ondergebracht, overbrengen naar de voormalige pastorij. Deze zal omgebouwd worden tot een kinderopvanginitiatief.  Beide locaties zullen zo extra capaciteit hebben om meer kinderen op te vangen;
 • In samenwerking met De Oogst willen we ook Ons Centrum overbrengen naar de site aan de F. Van Baelstraat om er alle activiteiten ivm sociale economie te huisvesten.  Op deze site willen we ook een initiatief voor een sociale kruidenier uitwerken.
 • De verbouwing van het oud gemeentehuis van Heppen om de muziekacademie erin onder te brengen;
 • Het dagverzorgingscentrum, dat vandaag in het sociaal huis is gehuisvest, over te brengen naar een nieuwbouw tussen het RVT en de serviceflats zodat daar één grote zorgcampus kan worden gecentraliseerd;
 • Het overbrengen van de creatieve ateliers naar de oude bibliotheek aan het cultureel centrum waardoor alle culturele activiteiten daar worden gecentraliseerd.  Ook zullen we het cultureel centrum verder renoveren met nieuwe ramen, centrale verwarming, verlichting, geluid en ramen alsook nieuw meubilair;
 • De verdere renovatie van het buurthuis om te voldoen aan de geluidseisen;
 • De vernieuwing van het kerkhof van Heppen
 • Afhankelijk van de goedkeuring van het project voor het Vlaams Militair Museum (VLAMM!) de aankoop van kwartier Ijzer
 • 2,5 miljoen euro aan investeringen in rioleringen en wegenis met de vernieuwing van de Koningin Louisa Marialaan, de Bergstraat, de Couwenbergstraat, de Bivakstraat, Eikendreef, KampseWeg
 • De aankoop van een deel van de site Moorslede om er het jeugdhuis definitief in onder te brengen.

Met deze investeringen en hervormingen geven we verder uitvoering aan het toekomstplan voor Leopoldsburg dat we drie jaar geleden voorgelegd hebben aan de gemeenteraad.