Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering de officiële voorbereiding te starten voor de opening van schakelzorgcentra. Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit. In het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden flirt men momenteel met de maximumcapaciteit. Het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden zal daarom opgestart worden.

De laatste cijfers die het agentschap Zorg en Gezondheid ontving wijzen op de opname van 10 nieuwe COVID-19-positieve patiënten in het Sint-Trudoziekenhuis. Er bevonden zich al 64 COVID-19-positieve patiënten in het ziekenhuis. Er lagen gisteren 8 patiënten aan de beademingstoestellen en het ziekenhuis heeft slechts 11 ICU-bedden voor beademing van COVID-19-patiënten.

De Limburgse gouverneur heeft het fiat gegeven om het gebouw van het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station van Sint-Truiden als schakelzorgcentrum in te laten richten.

Op basis van die elementen heeft de Vlaamse Regering beslist het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden officieel op te starten.

Het doelpubliek voor dit centrum zijn enerzijds mensen, zowel COVID-19-patiënten als anderen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan worden. Anderzijds kunnen ook COVID-19-patiënten opgevangen worden die nog herstellend zijn, maar die al sterk genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, zolang zij maar zorgvuldig klinisch toezicht krijgen zodat ze bij eventuele achteruitgang snel terug naar het ziekenhuis verwezen worden. Ook vanuit de triageposten van de huisartsen en in heel precaire situaties vanuit de thuissituatie zelf kunnen mensen naar de schakelopvang gestuurd worden (mits medische check via de spoeddienst van het ziekenhuis) in afwachting van ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis.

Wouter Beke, Vlaams minister:

“We wisten dat er in bepaalde regio’s te veel druk zou kunnen komen op de ziekenhuizen. Daarom zijn de schakelzorgcentra uitgewerkt. Zij kunnen een buffer bieden om bepaalde patiënten uit het ziekenhuis te houden of te halen. Door de goede voorbereiding, kunnen we nu ook snel starten. Ik bedank alle betrokken partners voor het goede werk. Samen zorgen we ervoor dat onze gezondheidszorg blijft draaien.”