Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Voor kinderen, hun ouders en andere betrokkenen is continuïteit belangrijk. Zo voelen ze zich veilig en gekend omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. De Vlaamse Regering wil dan ook volop inzetten op een  ‘doorgaande lijn’ voor kinderen tussen 0 en 6 jaar en pioniers de ruimte geven om een (meer) geïntegreerde werking van opvang en onderwijs te ontwikkelen.

Vlaanderen kent om historische redenen een gesplitst systeem van kinderopvang en (kleuter)onderwijs. Deze opdeling maakt dat kinderen plots overstappen van het ene naar het andere, terwijl ze van nature geleidelijk en op verschillende snelheden opgroeien. Zo gaan op jonge leeftijd systematisch kansen op de brede ontwikkeling van het kind verloren. De voorbije jaren werd daarom vanuit beleid, praktijk en onderzoek al ingezet op een ‘naadloze overgang’ tussen thuis, kinderopvang en (kleuter)onderwijs.

Als Vlaamse overheid willen we nu, gezamenlijk vanuit de beleidsdomeinen Opgroeien en Onderwijs, een belangrijke volgende stap zetten.

Vanuit de relancemiddelen voorziet minister van Gezin Wouter Beke 1,8 miljoen euro voor 12 vernieuwende projecten en externe procesbegeleiding.  Deze projecten pionieren in een ‘doorgaande lijn’ zorg, opvoeden, leren en spelen voor kinderen van 0 tot 6 jaar en in een (meer) geïntegreerde werking kinderopvang en onderwijs. In een eerste fase, van 1 januari 2022 tot 31 augustus 2023 worden ook de (regelgevende) drempels in kaart gebracht. In een tweede fase, van 1 september 2023 tot 31 december 2024, kan dan de nodige regelluwte worden gecreëerd om ten volle tot een doorgaande lijn en (meer) geïntegreerde werking te komen.

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke: ‘Het gaat hier telkens om partners uit kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang die lokaal samen inzetten op één continuüm tussen zorg, opvoeding, leren en spelen voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de taalontwikkeling van het kind en de verwerving van de Nederlandse taal.’

De twaalf lokale samenwerkingsverbanden krijgen voor de realisatie van hun vernieuwend project een subsidiebedrag van 45.000 euro op jaarbasis, en dit gedurende drie jaar. Het agentschap Opgroeien en het departement Onderwijs lanceren half juli een projectoproep, zowel online als via gerichte communicatie, naar kinderopvang, scholen, en buitenschoolse opvang.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: We willen kinderen al op heel jonge leeftijd aan boord halen en aan boord houden. De kleuterklas wordt meer dan ooit een warm leerbad, waarin kinderen die thuis geen Nederlands spreken ook sterk ondergedompeld worden in onze taal. Zo doen we er alles aan om te vermijden dat sommige kinderen met een achterstand moeten beginnen aan de lagere school.’

Meer info

Bart Croes – Woordvoerder minister Beke – 0485 82 38 58

Michaël Devoldere – woordvoerder minister Weyts – 0484 14 08 19