Doorstart Leopoldville

07-09-2012
Op 7 januari 2011 heeft het gemeentebestuur een stedenbouwkundige vergunning gegeven voor het inbreidingsproject Leopoldville met woon- werk- en handelsbestemming en een ondergrondse parkeergarage. Op 1 juni 2012 en 27 juli 2012 keurde het schepencollege enkele aanpassingen aan de stedenbouwkundige vergunning goed. Ten aanzien van de oorspronkelijke vergunning zijn volgende aanpassingen gebeurd: • Er werden 258 parkeerplaatsen vergund in het vorig dossier, deze worden terug gebracht naar 210 parkeerplaatsen. Op de ontbrekende plaatsen wordt er extra buffering voorzien om te voldoen aan het advies van de Provincie Limburg. • De 31 appartementen worden verhoogd naar 34 appartementen. • De rusthuiskamers worden verhoogd van 98 kamers (110 bedden) naar 127 kamers (127 bedden). • De serviceflats worden terug gebracht van 41 naar 22 serviceflats. • Qua oppervlakte betekent dit: • Oppervlakte Retail bedroeg eerst 3.766,29 m², nu 3.538,75 m² • Oppervlakte wonen bedroeg eerst 3.224,90 m², nu 3.587,41 m² • Oppervlakte RVT/rusthuis bedroeg eerst 9.421,82 m², nu 9.468,67 m². Deze aanpassingen hadden tot doel de kansen op realisatie te maximaliseren. Deze aanpassingen gebeuren op basis van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer enerzijds en op basis van de besprekingen met de projectontwikkelaar anderzijds. Deze laatste heeft intussen immers een overeenkomst gesloten met Vulpia, een organisatie actief in de zorgsector die het rusthuis zal uitbaten; Vulpia verzekert niet alleen de exploitatie van het rusthuis maar participeert financieel ook mee in het project. De verwerving van de grondposities zit nu in een laatste rechte lijn en is de laatste voorwaarde alvorens de werken definitief van start kunnen gaan. Dit wordt verwacht in de week van 10 september. vriendelijke groeten, Wouter Schepen van RO