De Vlaamse Regering heeft de beslissing van eind maart, die de financiële stabiliteit van de residentiële ouderenzorg moest verzekeren en de tewerkstelling en kwaliteit van zorg moest garanderen, in een besluit gegoten. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke reageert tevreden: ‘We verlengen de compensaties voor die voorzieningen die hun personeel hebben aangehouden en voorzien in een mogelijkheid om extra personeel in te schakelen. Zo kunnen die werknemers die al van in maart vorig jaar continu aan het werk zijn in moeilijke omstandigheden de nodige inhaalrust opnemen.’

De effecten van de coronacrisis (gaande van een opnamestop tot strenge bezoekersrichtlijnen en oversterfte omwille van uitbraken) hebben geleid tot een zekere leegstand in woonzorgcentra. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond dat het essentieel is dat er voldoende personeel aanwezig is om een goede zorg te bieden voor de aanwezige bewoners. Door de genomen maatregelen zorgen we er voor dat al het personeel in een woonzorgcentrum actief kan blijven, ook al zijn er tijdelijk minder bewoners.

Continuïteitswaarborg

De huidige regeling inzake de continuïteitsborg wordt verlengd tot en met 31 december. De continuïteitsborg bestaat uit twee componenten; een component die de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg 100% dekt en een component die de compensatie van de dagprijs voor 70% dekt. Het woonzorgcentrum krijgt deze compensatie voor zover de verminderde bezetting te wijten is aan de covid-pandemie. De continuïteitsborg blijft beperkt tot maximaal 20% van de erkende capaciteit en is gekoppeld aan de voorwaarde dat men geen personeel afbouwt omwille van de verminderde bezetting. Voor het derde en het vierde kwartaal van dit jaar valt de compensatie van de dagprijs weg. De afbouw van de continuïteitsborg verloopt parallel in de dagcentra.

In totaal trekt de Vlaamse Regering hiervoor 90,7 miljoen euro uit. Dat wordt verdeeld over 13,4 miljoen euro voor de compensaties voor de dagprijs in het tweede kwartaal van dit jaar en 77,3 miljoen euro voor de basistegemoetkoming zorg tot en met het einde van het jaar.

Extra personeelsinzet

Er wordt een financiering voorzien voor bijkomende tijdelijke tewerkstelling van jobstudenten, interim verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, logistieke medewerkers,….in de periode 1 april tot 30 september 2021. Zodoende kan het bestaande personeel genieten van een welverdiende compensatierust voor al de extra uren die zij presteerden tijdens de zware covid-periode. De Vlaamse Regering heeft hier 21,5 miljoen euro voor uitgetrokken.

Tegelijk heeft de Vlaamse Regering eerder al een fors engagement genomen van 146 miljoen euro voor extra personeelsinzet in het VIA 6-kaderakkoord.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid: ‘We kunnen in onze zorg- en welzijnsvoorzieningen maar kwaliteit van zorg aanbieden als er voldoende personeel werkt. Net daarom maken deze compensaties een wezenlijk verschil voor de bewoners. We willen op termijn van woonzorgcentra 'woonzorgbuurten' maken. Kleinschalig wonen voor ouderen in een zorgzame buurt, verbonden met de mensen, cafés of buurtwinkels. Dat is ons ideaal en daar werken wij naartoe, maar zonder voldoende personeel is deze kwantumsprong gewoon onmogelijk.’