'De N-VA lijkt wel in azijn gedoopt', (Het Nieuwsblad, 14/07/2012)

30-07-2012

We hebben een dure electorale prijs betaald omdat we BHV niet gesplitst kregen

Nu BHV is gesplitst, zijn bij CD&V alle ogen nu gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Dat zorgt binnenskamers voor grote zenuwachtigheid, gelet op de goede peilingen voor de N-VA. Maar partijvoorzitter Wouter Beke toont zich strijdvaardig. 'Eerst zien, dan pas geloven.'

Toch even een vaststelling vooraf. De trefzekerheid waarmee de CD&V-voorzitter tijdens het interview allerlei data uit zijn mouw schudt, is indrukwekkend. Als Beke de verwondering op onze gezichten ziet, legt hij uit hoe hij erin slaagt om al die data te onthouden. 'Ik heb nog acht jaar politieke geschiedenis gegeven in Leuven, waarbij er uiteraard ook veel data komen kijken. Maar op de een of andere manier kan ik die data altijd wel linken aan de verjaardag van familie of kennissen. Op 14september vorig jaar sloten de onderhandelende partijen een akkoord over BHV. Die dag is toevallig ook de verjaardag van mijn zoon. En 10oktober, toen er overeenstemming was over het communautaire luik, is mijn jongste dochter geboren.'

Hoe zult u zich 13 juli 2012 herinneren, de dag dat in de Kamer BHV is gesplitst? Zeker niet aan de ophef. Want die is er niet.

'Als de dag ná 12 juli, waarop toevallig mijn goede vriend Raf Terwingen(CD&V-fractieleider in de Kamer, nvdr.) jarig is, wat naast de splitsing van BHV nog een reden extra was om het glas te heffen. En dat die stemming voor weinig ophef zorgde, lijkt me ook normaal. Het grote BHVmomentum was toch eerder in september vorig jaar, toen we daarover een akkoord bereikten.'

Toen was de splitsing al in kannen en kruiken?

'Verre van. De kans dat het mislukken groter was dan het lukken was gigantisch. Het akkoord moest nog in wetteksten worden gegoten, we moesten ook het advies van de Raad van State afwachten, goed wetende dat door dergelijke adviezen nog regeringen naar huis zijn gestuurd. Ik ken mijn politieke geschiedenis voldoende om te beseffen dat het nog lang geen gewonnen wedstrijd was.'

Niet vreemd dat zelfs de oppositie de stemming van BHV geen parlementair gevecht meer waard vond?

'De oppositie heeft het spel correct gespeeld, vind ik. Er zijn commentaren waar ik perfect mee kan leven. Al zijn er ook waarbij ik denk:Waar zaten jullie tussen de zomer van 2010 en 2011 toen we deze akkoorden hebben gemaakt? De zak geld voor Brussel, zoals ze dat noemen(Beke doelt op de kritiek van de N-VA, nvdr.), stond ook in het akkoord dat N-VA en PS eerder met elkaar hadden gesloten, zonder dat er anderen bij die onderhandelingen betrokken waren.'

Bart De Wever gaat weer kwaad worden als hij dat leest. En dat terwijl jullie een tijdlang zo goed overeen kwamen.

(Haalt de schouders op) 'Onlangs vroeg iemand mij hoe het kwam dat wij ooit goed overeen kwamen, terwijl er ondertussen toch een serieuze haar in de boter zit. Ik heb toen de Griekse filosoof Aristoteles geparafraseerd.Plato is een goede vriend, maar de waarheid is nog méér mijn vriend!'

 Overigens, als je naar het makke BHV-debat van de afgelopen dagen terugkijkt, zou je haast vergeten waarom die splitsing nu weer zo nodig moest.

'Het is zo'n politiek dossier dat inderdaad al decennia aansleept, sinds het vastleggen van de taalgrens in 1962. Ik was in 1978 zo'n vier jaar oud, mijn zus was net geboren. En op de kamer in het ziekenhuis waren mijn beide grootvaders aan het discussiëren over het ontslag van toenmalig premier Leo Tindemans(CVP), als gevolg van het mislukken van het Egmontpact.(lacht) Ik heb zelfs even een klein trauma aan BHV overgehouden, want zoals mijn grootvaders toen aan het discussiëren waren, dacht ik dat er een familieruzie aan de gang was.'

Zal de splitsing van BHV uw partij vandaag meer dan windeieren leggen?

'We hebben de afgelopen jaren een dure electorale prijs betaald omdat we BHV niet gesplitst kregen. We gingen dat doen, maar het is niet gelukt. Nu is het wel zover. Al verhul ik niet dat deze splitsing een onvoldoende voorwaarde is om het verlies van de afgelopen jaren te kunnen herstellen. Maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde om aan dat herstel te beginnen. Dat bleek ook uit het rapport van Servais Verherstraeten (CD&V) over onze verkiezingsnederlaag in 2010. Er bleek niks mis met ons programma. Het probleem was dat we het niet uitgevoerd kregen. Vandaar dat er nu écht komaf moest worden gemaakt met dat dossier. Wel, we zijn er. De kiezel die BHV was, is uit de schoen.'

De gemeenteraadsverkiezingen staan ondertussen voor de deur. Heerst er zenuwachtigheid in uw rangen, uit vrees voor een N-VA-tsunami op lokaal vlak?

'Die zenuwachtigheid is er, dat ga ik niet ontkennen. De N-VA probeert op alle mogelijke manieren nationale verkiezingen te maken van deze gemeenteraadsverkiezingen, iets wat onze partij absoluut niet wil. Voor ons moet elk politiek niveau op zijn eigen merites worden afgerekend. Het is een doelbewuste keuze van mij geweest om de voorbije weken niet volop de nationale agenda te trekken, en ik ben dat ook de volgende weken niet van plan. Ik heb in alle Vlaamse steden en gemeenten 308 sterke lijsttrekkers op wie ik kan vertrouwen. Ik moet niet één lijsttrekker gaan uitspelen in alle 308 gemeenten.'

U gaat niet overal in Vlaanderen borden van uzelf neerpoten, zoals Bart De Wever.

'Toch niet met mezelf op.'

Anderzijds: stel dat de aanpak van Bart De Wever werkt. Wat dan?

'Dat wil ik op 14oktober nog eerst wel eens zien. Onze ambitie is de sterkste bestuurspartij van Vlaanderen te blijven. We leiden vandaag de Vlaamse regering, we zijn de sterkste partij in de federale regering en op lokaal vlak. Dat moet onze ambitie blijven, niet omwille van besturen om te besturen, maar wel omdat een partijprogramma niet alleen is wat je denkt, maar ook wat je durft en vooral wat je doet. U hoort het: ik ben strijdvaardig, zoals Eric Van Rompuy (CD&V) dat wil.'(lacht)

Zitten Van Rompuy en andere partijgenoten u achter de veren?

(fijntjes) 'Er wordt veel goede raad gegeven. De echt goede raad volg ik op.'

Hebben de gemeenteraadsverkiezingen al geen slachtoffer gemaakt, namelijk de Vlaamse Regering die de laatste weken de vergelijking met een slagveld doorstaat?

'Ik betreur dat. De incidenten van de afgelopen weken waren bovendien nergens voor nodig. De N-VA heeft de afgelopen dagen daardoor niks anders moeten doen dan zich verontschuldigen, omdat ze het allemaal niet zo bedoeld hadden. Ik stel vast dat N-VA dermate in negativisme en zurigheid is gedrenkt- misschien hebben de muntjes die de partij uitdeelt in de azijn gelegen- dat ze kritiek en commentaar heeft op iedereen. Maar intussen vergeten Bart De Wever en de zijnen dat ze zowel in Antwerpen als Vlaanderen deel uitmaken van de meerderheid, en dat ze dus hun eigen mensen in het vizier aan het nemen zijn. Beetje vreemd, maar ik kan maar vaststellen wat ik zie.'

Nog even over die gemeenteraadsverkiezingen. U wil zelf ook burgemeester worden?

'Ik trek de lijst in Leopoldsburg. En wie de lijst trekt, moet daar de gevolgen van trekken.'

Samengevat: als de gemeenteraadsverkiezingen voor de CD&V tegenvallen bent u géén burgemeester, en waarschijnlijk meteen ook partijvoorzitter af.

'Niets wijst erop dat dit het geval zou zijn.'

Dus blijft u partijvoorzitter?

'In principe oefen ik die functie uit tot 22december 2013. Die datum, tevens de verjaardag van mijn vrouw, is nog ver weg. Zij kan zich overigens geen grotere cadeau inbeelden dan dat ik zou zeggen dat ik niet aan een tweede termijn begin.'(lacht)

Is tegen dan professor Rik Torfs nog steeds lid van de CD&V? Leest u zijn sommige bizarre tweets over de Belgische politiek?

'Ik volg Rik Torfs op Twitter, ja. Toegegeven, ik vind zijn opmerkingen de ene keer al wat amusanter dan de andere keer. Laat me het zo zeggen: het is niet iedereen die uit een academisch milieu komt gegeven om van doordachte en doorwrochte analyses over te schakelen op het formuleren van zeer concrete antwoorden, waar het in de politiek toch op aankomt. Al wil ik wel benadrukken dat ik het zeer vaak eens ben met zijn analyses.'

Los van Rik Torfs is er binnen de partij ook wat wrevel over de federale CD&V-ministers. Ze zouden zich te weinig tonen.

'Daar ben ik het niet mee eens. Voor onze ministers geldt, net als voor de partij, dat de resultaten belangrijk zijn. Dat zij niet elke dag in het nieuws zitten, al was het maar omdat ze niet elke dag stommiteiten begaan, daar kan ik mee leven, hoor. Kijk, van Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen wordt ook vaak gezegd dat hij te veel in de luwte werkt. Niettemin heeft hij vorige week een zeer belangrijke hervorming van het decreet sociale bescherming afgerond, wat de fundamenten legt voor de sociale bescherming in de toekomst in Vlaanderen. Maar dat passeert quasi geruisloos.'

En dat vindt u een goede zaak, dat u geruisloze ministers hebt?

'11 juli was in mijn ogen dé ideale gelegenheid geweest voor Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) om het over het Vlaanderen van de toekomst te hebben en om dit werkstuk van Jo Vandeurzen te vermelden.(zucht) In plaats daarvan ging het de hele tijd over het huidige Wallonië. Er zijn mij mensen letterlijk komen vragen of ze wel op het juiste feest waren beland.'

 

Werner Rommers en Liesbeth Van Impe

© 2012 Corelio