Veel Vlamingen voelen de financiële impact van het corona-virus. Zeker voor de meest kwetsbaren kan dit leiden tot schrijnende situaties. Daarom riep Vlaams minister van Armoedebestrijding Wouter Beke de COVID-19-in het leven. Vanaf maandag 15 juni kan deze toeslag worden aangevraagd.

De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen die recht hebben op Vlaamse gezinsbijslagen. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, minstens 10% is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro zit (bruto belastbaar inkomen). Ze moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Zo ondersteunen we de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel éénoudergezinnen.

Het zou gaan over zo’n 126.000 kinderen, wat een totale kostprijs betekent van 15 miljoen euro.

Toeslag aanvragen

Wie gezinsbijslag voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen. Dit kan bij de uitbetaler van het Groeipakket, van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden toegevoegd om inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

Wie in aanmerking komt voor de toeslag, ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van de aanvraag. De volgende twee schijven ontvangt men telkens in het begin van de maand.

Meer info is te vinden op de website: https://www.groeipakket.be/COVID19

Vlaams minister van Armoedebestrijding Wouter Beke:

"Veel mensen hebben het moeilijk door de corona-crisis. Maar zeker wie nu in een kwetsbare positie terechtkomt mét kinderen voelt de enorme impact. Deze mensen geven we een extra tegemoetkoming van 120 euro per kind. Vanaf maandag 15 juni kan deze COVID-19-toeslag worden aangevraagd.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.