Er duiken steeds meer besmettingen op bij 65-plussers. Op dit ogenblik vooral in de thuissituatie, maar ook in de woonzorgcentra zien we meer besmettingen. Naarmate de leeftijd van besmette mensen toeneemt, stijgt ook het risico op zware gevolgen. Niet elke 65-plusser moet vereenzelvigd worden met een kwetsbare doelgroep, maar grote voorzichtigheid is in deze fase van de pandemie absoluut noodzakelijk. Daarbij kan ook het Ouderencharter helpen. Vlaams minister Wouter Beke roept iedereen op de richtlijnen uit dit charter te volgen. Ook de jongere familieleden van de betrokkenen. Uiteraard blijft het ook absoluut noodzakelijk de algemene coronaregels te volgen.

Bij de uitwerking van dit charter voor ouderen is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. We vragen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt.

In dit charter staat de oudere centraal. Deze kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.

In dit charter zijn 3 principes essentieel:

  1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. We kunnen dit niet genoeg benadrukken.
  2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint
  3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om de huisarts te consulteren vooraleer actief deel te nemen aan sociale activiteiten.

Het coronavirus sijpelt steeds meer door naar de oudere generaties. We zien dit ook in andere landen en regio’s. Vandaag maakte Sciensano bekend dat op 6 oktober het aantal bewoners met een bevestigde COVID-19-infectie in woonzorgcentra 3,6/1 000 bewoners in Vlaanderen bedroeg, 9,0/1 000 bewoners in Wallonië, 11,6/1 000 bewoners in Brussel. In Brussel en Wallonië gaan de besmettingen in woonzorgcentra al stevig de hoogte in. In Vlaanderen blijft dit voorlopig beperkt. Maar als we niet met z’n allen voorzichtiger zijn, zullen we bij ons hetzelfde zien.

“Het coronavirus is opnieuw aan een sterke opmars bezig. In een eerste fase bij de jongste generaties, maar we zien nu dat het virus doorsijpelt naar alle generaties. De besmettingen bij 65-plussers nemen sterk toe. En dat vooral in de thuissituatie. Meer voorzichtigheid is echt noodzakelijk. Zeker wanneer het gaat over mensen die meer risico’s lopen op een ernstig verloop van de besmetting. Ieder van ons moet nú zijn verantwoordelijkheid nemen om anderen te beschermen, en om te vermijden dat nog strengere maatregelen nodig zijn.”  - Wouter Beke, Vlaams minister