Onveilige situaties en contexten voor kinderen en jongeren tijdens de lockdown bleven meer onder de radar. Ondanks alle preventieve maatregelen die genomen werden, zal dit op korte termijn een stijging van de zorgzwaarte in de jeugdhulpvoorzieningen met zich meebrengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, zet hiervoor 3,2 miljoen euro in. Het gaat over zo’n 84 extra hulpverleners.

Het actieplan mentaal welzijn “Zorgen voor morgen”, opgesteld naar aanleiding van de coronacrisis, zorgt naast een significante uitbreiding van de capaciteit in de jeugdhulp via de crisismeldpunten en de crisisbegeleiding, ook voor de versterking van de omkadering in de residentiële jeugdhulp.

Hiermee willen we de principes van zorg op maat, het inzetten op huiselijkheid en kleinschaligheid en het integreren van een positief leefklimaat in elke voorziening garanderen én voorzieningen de mogelijkheid geven dit nog te versterken.

Het gaat om de volgende residentiële voorzieningen: de voorzieningen in de jeugdhulp (de organisaties voor bijzondere jeugdzorg, de centra voor integrale gezinszorg, de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, de observatie- en behandelcentra, de centra voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen) en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

In totaal komen er 84 voltijdse medewerkers bij. De Vlaamse Regering investeert dit jaar hierin 3,2 miljoen euro.

 Vlaams minister Wouter Beke:

“De coronacrisis leidt binnen gezinnen tot extra druk. Door de lockdownmaatregelen was de stap naar professionele hulp de voorbije periode voor deze gezinnen een stuk moeilijker. We verwachten naast de stijging van het aantal hulpvragen waarvoor we al maatregelen namen, ook een toename van de zorgzwaarte van de kinderen die zullen worden aangemeld omwille van problematische en verontrustende situaties. Om die hulpvragen gepaste begeleiding op maat te kunnen blijven geven, zorgen we voor meer personeel in de jeugdhulpvoorzieningen.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.