Na een opstartfase staat het contactonderzoeken in Vlaanderen klaar om op ongeziene schaal in heel Vlaanderen mensen op te bellen, contacten te bevragen en advies te verlenen om besmetting te voorkomen. Vandaag zijn zo’n 735 medewerkers aan de slag gegaan om telefonisch contactonderzoek uit te voeren. Daarbovenop staan medewerkers van verschillende ziekenfondsen paraat om de callcentra te versterken met advies en om de komende dagen huisbezoeken op te starten wanneer telefonisch contactonderzoek niet lukt.

Vlaams-minister president Jan Jambon: “Dit is een enorme operatie geweest in een sneltempo, mijn dank aan alle partijen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook de komende dagen en weken blijft het alle zeilen bijzetten om dit grootschalige contactonderzoek verder te stroomlijnen en op punt te zetten. maar wij staan vandaag klaar met voldoende capaciteit en middelen om in heel Vlaanderen contactonderzoek uit te voeren en met de medewerking van iedereen in Vlaanderen het virus uit onze samenleving te verjagen.”

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke:

“In Vlaanderen zullen wij het contactonderzoek de komende weken en maanden aansturen en opvolgen in een stuurgroep onder leiding van het Agentschap Zorg en Gezondheid en aangevuld met expertise van wetenschappers en experten. De operationele uitvoering leggen we in handen van een consortium van callcenters, de ziekenfondsen en KPMG, die in staat zijn snel de capaciteit op te drijven of terug te schroeven al naar gelang de evolutie van de ziekte-uitbraak.”

Contactonderzoek kort uitgelegd

 Het basisprincipe van contactonderzoek is eenvoudig. Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter.

Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar. Het contactonderzoek meer in detail uitgelegd, leest u in deze folder https://www.zorg-en-gezondheid.be/folder-contactonderzoek-bij-covid-19.

De organisatie van het contactonderzoek in Vlaanderen

De meeste contacten met patiënten en hun contactpersonen gebeuren telefonisch. Daarvoor doet de Vlaamse overheid een beroep op verschillende callcentra in Vlaanderen. Met hun inzet, nog aangevuld met het team van Vlaamse ambtenaren dat de voorbije week alles heeft uitgetest, zijn er vandaag zo’n 735 medewerkers ter beschikking om telefonisch het contactonderzoek uit te voeren. Zij kunnen zowel in de callcentra zelf werken, waarbij alle voorschriften rond hygiëne en afstand houden gerespecteerd worden, als op termijn van thuis uit.

Bert Vanmanshoven, woordvoerder van de callcentra voor het contactonderzoek: “We hebben op 9 locaties in Vlaanderen medewerkers beschikbaar die op weekdagen van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds en in het weekend van 10u ’s morgens tot 20u ‘s avonds de telefoons bemannen. De voorbije dagen hebben zij een snelcursus contactonderzoek gekregen, via video’s en instructiedraaiboeken van Zorg en Gezondheid. Wij hebben uiteraard een snelle start moeten nemen en zullen ongetwijfeld nog on the job moeten bijleren en ervaring opdoen, en we zullen ook tussentijds bijkomend opleidingen en intervisies organiseren voor onze mensen.”

Het profiel van deze callcenter medewerkers is zeer uiteenlopend. Hetgeen uiteraard wel cruciaal is voor deze rol is het feit dat deze medewerkers bijzonder contactvaardig dienen te zijn én te allen tijde de nodige empathie aan de dag kunnen brengen.

Wanneer contact telefonisch niet lukt, omdat de persoon herhaaldelijk telefonisch niet bereikbaar is bijvoorbeeld, of in complexe situaties, kan een contactonderzoeker aan huis gestuurd worden. Dit is een rol die de ziekenfondsen in het consortium opnemen met hun ervaring op het gebied van gezondheid en welzijn en beschikbaar personeel met sociaal-maatschappelijke en gezondheidskundige achtergrond. De ziekenfondsen versterken ook de callcentra, niet alleen met contactonderzoekers, maar ook door tweede- en derdelijnsondersteuning te bieden voor de callcentermedewerkers. Heel wat van hen gaan deze week al aan de slag.

Luc van Gorp: “Net omdat het een bijzonder complexe opdracht is, willen de ziekenfondsen hier hun schouders onder zetten. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op om de exitstrategie mogelijk te maken. Wij zijn er als sector van overtuigd dat het de weg is die we moeten bewandelen om een terugkeer naar meer sociale contacten mogelijk te maken. Contactonderzoek gaat om gevoelige informatie. Wij vinden het belangrijk dat een dergelijke delicate opdracht in handen blijft van organisaties die al generaties lang gekend zijn als betrouwbare partner in de gezondheidszorg.”