De kinderopvang heeft de afgelopen maanden knap werk verricht. Daarvoor willen Vlaams minister Wouter Beke en Kind en Gezin de kinderbegeleiders, de organisatoren, de verantwoordelijken en het logistieke personeel expliciet bedanken.

 Vlaams minister Wouter Beke:

 “Ik wil iedereen in de kinderopvang een hart onder de riem steken. Hun vertrouwde opvang geeft gezinnen de draagkracht die ze nu nodig hebben. Dankzij al deze mensen kunnen kinderen in deze vreemde periode thuiskomen in een vertrouwde omgeving. Daarvoor verdienen ze een grote pluim.”

De compensatiepremie wordt verlengd tot 30 september 2020

Het is de bedoeling om zo snel mogelijk naar een normale regeling terug te keren, maar dat is vandaag nog niet helemaal het geval. De huidige compensatieregeling wordt daarom verlengd tot 30 september 2020 . Vanaf oktober zal de huidige regeling definitief stoppen. Momenteel wordt onderzocht of vanaf oktober een selectieve compensatieregeling kan gelden voor uitzonderlijke situaties. Meer nieuws volgt in september.

Op deze plek op de website van Kind en Gezin is alle info terug te vinden over de huidige compensatieregeling, die tot eind september geldt. De compensatieregeling voor de opvang van schoolkinderen is hier terug te vinden.

De draaiboeken zijn aangepast en afgestemd

 De draaiboeken voor de opvang van baby’s en peuters en de opvang van schoolkinderen werden aangepast en afgestemd op elkaar. Dit gebeurde in overleg met de artsen van Opgroeien. Er werd ook rekening gehouden met de richtlijnen die gelden in het onderwijs. Op basis van nieuwe inzichten over het COVID-19 virus bij jonge kinderen, werden enkele maatregelen voor kinderen tot 6 jaar bijgesteld. Zo zullen deze kinderen niet meer altijd worden getest. Ook de maatregelen bij besmetting werden bijgesteld. Ook met betrekking tot de groepsindeling bevat het draaiboek nieuwe tips en het advies over het dragen van mondmaskers bij schoolkinderen werd verfijnd. De draaiboeken voor baby’s en peuters vind je op de website van Kind en Gezin. Ook het draaiboek voor de opvang van schoolkinderen is hier te vinden.