Heel wat ouders maken gebruik van kinderopvang voor schoolgaande kinderen, voor en na de schooluren of tijdens schoolvakanties. Vandaag heeft de Vlaamse Regering beslist ook voor deze vorm van opvang compensaties in te voeren als gevolg van de coronacrisis. Zo zullen ouders niet moeten betalen voor gemiste dagen, wordt opvang tijdens de paasvakantie kosteloos voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en krijgen initiatiefnemers een vergoeding voor gemiste inkomsten.

Compensatie voor gezinnen

We zorgen ervoor dat ouders zo weinig mogelijk drempels ervaren om hun kind thuis te houden. Ze zullen geen financieel nadeel ondervinden als ze de opgelegde coronamaatregelen naleven en hun kind niet meer naar de opvang sturen. De coronamaatregelen van de overheid dwingen gezinnen immers om de door hen aangegane afspraken niet na te komen.

Organisatoren mogen dan ook geen vergoeding aanrekenen aan de gezinnen als een kind afwezig is. Bovendien mogen deze afwezigheden ook niet meetellen voor het systeem van de zgn. ‘respijtdagen’. Dit is het aantal dagen waarop een kind afwezig mag zijn op gereserveerde opvangmomenten, zonder dat ouders hiervoor moeten betalen.

Ouders moeten ook niets betalen voor de opvang tijdens de paasvakantie. Tijdens de paasvakantie zal er immers ook opvang zijn in bijvoorbeeld scholen, door onderwijzend personeel dat vrijwillig meewerkt aan deze opvang. Kinderen die in die schoolomgeving zouden opgevangen worden, moeten niets betalen. Aangezien gezinnen niet zelf de keuze zullen kunnen maken om van de kosteloze of betalende buitenschoolse opvang gebruik te maken omdat de lokale besturen hier coördineren, willen we alle gezinnen gelijk behandelen en niemand laten betalen.

Compensatie voor initiatiefnemers

Nu heel veel kinderen niet naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, heeft dit ook ernstige financiële gevolgen voor wie de opvang organiseert. Daarom voert de Vlaamse Regering ook voor hen een financiële compensatieregeling in, zodat hun inkomsten gegarandeerd zijn.

Deze initiatieven krijgen een forfaitair bedrag per erkende of geattesteerde plaats voor buitenschoolse kinderopvang.

  • Dit geldt voor 80% van de plaatsen in een opvang voor en na de paasvakantie. Tijdens deze periode blijven immers zo’n 80% van de beschikbare plaatsen onbenut.
  • Dit geldt voor 100% van de plaatsen in een opvang tijdens de paasvakantie. Gezinnen kunnen dan immers kosteloos gebruikmaken van de opvang.

 Om deze compensatie te krijgen, worden ook een aantal voorwaarden opgelegd zodat er een voldoende ruime opvangcapaciteit is om:

  • kinderen op te vangen als door de aankomende pieken van besmettingen en bijhorende pieken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen een ruim aantal personeelsleden heel flexibel en langdurig aan het werk moeten om de epidemie het hoofd te bieden en de zieken te verzorgen;
  • de bestaande contactbubbels te respecteren.

 Wouter Beke, Vlaams minister:

“Nu de coronamaatregelen nog een tijd zullen doorlopen, moeten we garanderen dat ouders uit cruciale sectoren zoals de zorg opvang blijven vinden voor hun kinderen. Ook voor kinderen die al naar school gaan. Er werden daarvoor de nodige afspraken gemaakt, ook voor de paasvakantie. De mensen die hiervoor aan de slag blijven, moeten ook vergoed worden voor verloren inkomsten. Dat regelen we nu. Medewerkers zijn zo ook verzekerd van hun job en inkomen. Ook vermijden we dat ouders die hun kinderen thuishouden, financieel gestraft worden.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.