CD&V pleit voor verbetering sociale bescherming zelfstandigen

13-03-2013

Het beleid van de federale regering wil langer werken aantrekkelijker maken. Het is dan ook belangrijk dat mensen die na de pensioengerechtigde leeftijd actief willen blijven, alle kansen moeten krijgen om volwaardige pensioenrechten op te bouwen. Wouter Beke (CD&V) heeft samen met enkele collega-senatoren een wetsvoorstel klaar dat de sociale bescherming van zelfstandigen moet verbeteren wanneer zij blijven werken als zij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar dit pensioen nog niet opnemen. CD&V wil dan ook dat artikel 13 van het koninklijk besluit nummer 38 van 27 juli 1967 wordt aangepast aan de huidige evolutie van de pensioenwetgeving.

Het wetsvoorstel heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats wil het zelfstandigen in alle omstandigheden de mogelijkheid bieden om volwaardige pensioenrechten te blijven opbouwen.

De zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken zonder pensioen op te nemen betalen net zoals een zelfstandige in hoofdberoep een sociale bijdrage van 22 % berekend op een referte-inkomen van 3 jaar tevoren, dat vervolgens aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. Maar in tegenstelling tot zelfstandigen in hoofdberoep is het mogelijk dat zij een verminderde bijdrage verschuldigd zijn, dit is een bijdrage die minder bedraagt dan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Daardoor is de opbouw van pensioenrechten voor deze groep van zelfstandigen niet altijd gegarandeerd.

Wouter Beke: “Langer werken moet aangemoedigd worden, en ook als parlementslid kunnen wij daarvoor flankerende maatregelen naast het regeringsbeleid nemen. Door zelfstandigen de mogelijkheid te bieden de volledige sociale bijdragen te betalen, geven we hen die kans. Dit betekent immers meer pensioen wanneer zij hun loopbaan effectief beëindigen.” De CD&V-voorzitter wil dat de betrokken categorie van zelfstandigen door middel van een aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds alsnog vrijwillig de minimumbijdrage kan betalen.

In tweede instantie wil dit voorstel deze zelfstandigen een aantal sociale rechten toekennen, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op voorwaarde dat de duur van de ongeschiktheid beperkt blijft. Daarnaast bevat het voorstel ook een uitbreiding van het palliatief- en zorgverlof voor deze doelgroep.

Beke: “Tegenover sociale bijdragen moeten voldoende sociale rechten staan. We kunnen het herstel van het verzekeringsprincipe realiseren door te streven naar een betere waardering van gewerkte ten opzichte van niet-gewerkte periodes. Voor CD&V moet werken altijd lonen, en dit voorstel past perfect binnen dit mantra.”

De senator wil zijn wetsvoorstel dit voorjaar op de agenda van de Commissie Sociale Aangelegenheden in de Senaat laten brengen.