Vanaf september 2022 zullen ook jonge delictplegers voor meerdere jaren in een gesloten instelling geplaatst kunnen worden wanneer ze specifieke zware feiten pleegden. Die wijziging aan het jeugddelinquentiedecreet werd vandaag goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Bevoegde ministers Wouter Beke en Zuhal Demir reageren tevreden.

Jeugdrechters zullen midden volgend jaar strengere sancties kunnen opleggen aan jongeren tussen 12 en 16 jaar die schuldig bevonden worden aan specifieke ernstige misdrijven: oorlog- of terroristische misdrijven, levensdelicten, roofmoord en verkrachting met of zonder verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg.

Jongeren van 12 jaar tot 14 jaar kunnen dan voor maximaal 2 jaar worden toevertrouwd aan een gemeenschapsinstelling. Voor jongeren tot 16 jaar kan dat verblijf oplopen tot 5 jaar en voor jongeren tot 18 jaar tot 7 jaar. Na de bekrachtiging in de Vlaamse regering heeft nu ook het Vlaams parlement de decreetswijziging goedgekeurd.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Wouter Beke: We geven met deze decreetswijziging een zeer duidelijk signaal aan de samenleving dat er voor bepaalde vormen van excessief geweld geen plaats is, ook niet als je jonger bent dan 18. We nemen ook heel bewust en expliciet verkrachting mee op in de lijst van zware feiten. Dat is een verregaande aantasting van de fysieke en psychische integriteit van een persoon, wat onaanvaardbaar is. Wat de delictplegers betreft die geplaatst worden, blijven we inzetten op cruciale pijlers om jongeren op termijn weer positief in de samenleving te integreren, via onderwijs en intensieve begeleiding. Jongeren kunnen die ondersteuning goed gebruiken om opnieuw op het juiste pad te komen, en hun kans op recidive te verkleinen.

 

Vlaams minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir: Het feit is dat, vergeleken met het levenslange trauma van de slachtoffers, daders te vaak goed wegkomen. Ik worstel daar al lang mee, wie me kent weet dat. Als maatschappij en als politiek moeten we weigeren ons daarbij neer te leggen. Vlaanderen kan niet in de plaats treden van de federale wetgever of rechters, maar als het om minderjarige criminelen gaat kunnen we wél de regelgeving aanpassen. Dat doen we nu. Zo is elke verkrachting in mijn ogen onder verzwarende omstandigheden, een aanslag op een leven, ook wanneer minderjarigen het doen. Jeugdrechters krijgen met dit nieuwe jeugddelinquentierecht de teugels in handen op een streng en kordaat antwoord te geven op dergelijke gruwelijke feiten”