Tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum, gaf viroloog Steven Van Gucht het nog aan: de woonzorgcentra slagen er beter in om het virus buiten te houden. Dat verbaast ook niet, want gelukkig staan zij er veel beter voor dan in het voorjaar. Er zijn nu voldoende beschermingsmateriaal en testen beschikbaar. Zelfs in die mate dat personeel preventief getest kan worden. Er is financiële ondersteuning, zodat men daarover geen zorgen heeft. Ook de functie van de Coördinerend en Raadgevend Arts is versterkt. Men is dus klaar om een eventuele gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Maar fysieke gezondheid kan niet zonder ook het mentaal welzijn in balans te brengen. 

Focus op mentaal welzijn

Corona is niet weg, en we moeten waakzaam blijven, want er vallen nog altijd slachtoffers, ook in de woonzorgcentra. Maar dankzij die stevige verdedigingsgordel kunnen we ook volop focussen op het mentale welzijn. En dat moet ook gebeuren op het terrein. Want naast de algemeen geldende richtlijnen rond handhygiëne, afstand, maskers,… is er echt wel veel mogelijk op vlak van bezoek. Het organiseren van bezoek is geen sinecure. We begrijpen heel goed dat er aarzelingen zijn uit schrik voor het virus, en dat de organisatie ervan veel inspanningen vraagt. Maar het is mogelijk: op heel wat plaatsen tonen woonzorgcentra zich meevoelend en flexibel.

Bezoek aan bewoners moet kunnen op een veilige manier

Iedereen heeft recht op bezoek, en dat moeten we bewaken. Vandaag leeft te vaak het idee dat er slechts bezoek mogelijk is gedurende een halfuur per week, of dat er enkel 1 vaste bezoeker mag langskomen. Dit is niet zo. Woonzorgcentra hebben de mogelijkheid langer bezoek toe te laten, van meer mensen. Ik begrijp heel goed dat er aarzelingen zijn uit schrik voor het virus, en dat het veel inspanningen vraagt van woonzorgcentra om dit op een veilige manier te organiseren. Ook is het essentieel dat alle mantelzorgers, familieleden, en bezoekers de voorzorgsmaatregelen respecteren. Woonzorgcentra en bezoekers hebben hetzelfde doel: bewoners met liefde en zorg omringen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen we dat voor elk van hen garanderen.

Vlaams minister Wouter Beke:

"Met medewerking van de woonzorgcentra, de mantelzorgers en de bezoekers kunnen we de gezondheid in balans brengen met het mentale welzijn. Ik roep woonzorgcentra op om hier de menselijkheid voorop te stellen. En ik vraag ook aan de taskforce om een opvolging en evaluatie van de bezoekersregelingen."