Ambitieus programma voor Leopoldsburg

Het college van burgemeester en schepenen van Leopoldsburg heeft vanavond op de gemeenteraad zijn meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld. Het is een ambitieus plan geworden met 26 miljoen euro aan investeringen. Toch nemen de financiële schulden van de gemeente niet toe en zal de personenbelasting niet verhoogd worden.

Het college wil de komende zes jaar 26 miljoen investeren in Leopoldsburg, zonder dat daarvoor de personenbelasting (8%) en de gemeentelijke opcentiemen (850 opc.) verhoogd moeten worden. Er zal voor 8,5 miljoen euro aan leningen opgenomen worden, maar toch nemen de financiële schulden van gemeente en OCMW niet toe. Het personeelsbestand zal niet verder afgebouwd worden. Er wordt extra personeel voorzien voor de exploitatie van Liberation Garden en voor de IBO (in functie van het aantal kinderen).

Gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelstellingen

Leopoldsburg was één van de pilootgemeenten die de duurzame ontwikkelings-doelstellingen van de Verenigde Naties (ook wel gekend als SDG’s of Sustainable Development Goals) integreerden in hun werking. Het spreekt dan ook voor zich dat deze SDG’s terug te vinden zijn in het meerjarenplan. Aan elke beleidsdoelstelling werden één of meer SDG’s gekoppeld. Dit stimuleert de beleidsmakers om concreet na te denken over de rol die elke doelstelling kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Vier prioriteiten

Het college heeft vier prioritaire acties vooropgesteld. Op het vlak van welzijn wordt nog meer ingezet op armoedebestrijding, waarbij de focus gelegd wordt op kinderarmoede. Meer specifiek zal er ingezoomd worden op verdoken armoede om ook die inwoners te kunnen bereiken die niet zelf de stap zetten naar hulpverlening.

Een tweede prioriteit wordt er gegeven aan ‘stappen en trappen’. Er wordt volop ingezet op nieuwe en verbeterde fietspaden.

De derde prioriteit is de site van Kwartier IJzer. Deze zal uitgebouwd worden om de jeugd te huisvesten, maar ook om sociale partners onderdak te kunnen bieden. De jeugddienst en de uitleendienst, het naaiatelier en Ons Centrum zullen naar Kwartier IJzer verhuizen en de Chiro zal er nieuwe lokalen kunnen uitbouwen. In totaal zal hierin 2.000.000 euro geïnvesteerd worden.

Als vierde op de prioriteitenlijst staat toerisme met als belangrijkste project het realiseren van het belevingsmuseum ‘Liberation Garden’ over de geschiedenis van Leopoldsburg als historische garnizoensstad en de bevrijding tijdens WO II. Dat zal in 2021 open gaan.

Grote investeringen

Daarnaast werd er nog een resem aan investeringen voorgesteld: vernieuwing van de sportinfrastructuur ( 1.200.000 euro) , vernieuwingen in het cultuurcentrum en het buurthuis (850.000 euro), een uitbreiding van het dienstencentrum (90.000 euro) en drie nieuwe voertuigen voor de technische dienst (475.000 euro). Er zal ook aandacht zijn voor het versterken van de aantrekkelijkheid van de handelskern (200.000 euro). Niet alleen Kwartier IJzer (711.000 euro) wordt aangekocht, maar ook de site van het Paviljoen van de Commandant van de Genie (150.000 euro), Kwartier Moorslede en Kwartier Reigersvliet staan op de aankooplijst. En ook een heel pakket aan onderhoud en vernieuwing van wegen, fietspaden en stoepen (9.500.000 euro) staat op de lijst. De bibliotheek zal meer gaan inzetten op beleving en krijgt daarvoor een ‘makerspace’ met 3D-printer, lasercutter, vinylsnijder (25.000 euro) en de nodige ontwerp- en programmeersoftware om met deze apparatuur aan de slag te gaan.

We zetten ook in op de veiligheid van de mensen. Hiervoor wordt +/- 2.000.000 euro voorzien.

Voor de nevenbestemming van de kerk Sint-Blasius wordt 330.000 euro voorzien en voor de renovatie van de kerk in het centrum wordt 1.700.000 euro gebudgetteerd.

Meer info kan je vinden op www.leopoldsburg.be