Akkoord perféct mogelijk als...

21-05-2011

"Niet de inhoud van de staatshervorming houdt een akkoord tegen. Het is het politieke wantrouwen tussen Elio Di Rupo en Bart De Wever. De vraag is niet of ze willen, de vraag is of ze kunnen. Zijn ze in staat hun achterban te overtuigen?"

Dat zegt gewezen koninklijk onderhandelaar Wouter Beke (CD&V). Di Rupo en de andere Franstaligen moeten hun wantrouwen tegenover N-VA laten vallen en N-VA mag niet voortdurend zeggen dat ze gaat lopen, meent Beke.

"Want dat werkt averechts. Dan denken de Franstaligen: 'Nog even volhouden', en geven ze niets meer toe."

Bent u nu bevrijd van een zware last?

"U mag dat zo noemen, maar het voelt niet als een examen. Dat leg je af, waarna een nieuwe episode volgt. Dit is geen afgesloten hoofdstuk. Dit gaat verder. Ik had mij van in het begin voorgenomen dat ik het niet langer zou rekken dan nodig. 'Overzomeren' was in de verste verte niet mijn bedoeling. Ik heb me ook bewust beperkt tot een inhoudelijke aanpak. De politieke arbitrage zou voor mijn opvolger zijn. Maar die twee, Di Rupo en De Wever, bleven er maar over emmeren wie van hen beiden de kar moest trekken."

Dus bent u naar de koning gestapt?

"De datum voor mijn afspraak stond al langer vast. Ik had ook geen extra tijd nodig, omdat ik wist dat ik niets meer kon bijdragen sinds Di Rupo mij een brief had gestuurd met zijn bezwaren tegen mijn laatste voorstel voor fiscale autonomie."

Toen hebt u het voor u ongewone woord 'kotsbeu' gebruikt.

"Dat kan ik niet ontkennen. Dat ging over die twee die er onder elkaar maar niet uit geraakten, ook niet na verscheidene gesprekken. Ik had nog lang kunnen blijven wachten."

U was zwaar ontgoocheld in Di Rupo. Waarom?

"Daar zat een man met dertig jaar ervaring, die al twee maanden met zijn drieën onderhandelde en op het einde een brief schreef met zijn bezwaren onder de noemer 'vertrouwelijk'. Hoe kon ik dat nu vertrouwelijk houden zonder deloyaal te worden tegenover mijn andere gesprekspartner, Bart De Wever? En Di Rupo wist dat zeer goed. Ik heb mij altijd volledig loyaal opgesteld en dan stuurt er één een brief om zich in te dekken tegen wat ik publiek zou kunnen zeggen. Ja, ik was diep ontgoocheld daarover."

Wat houdt een akkoord tegen?

"De centen. Dat is het kernprobleem. Ik zie daarover niet veel andere mogelijkheden dan er in mijn nota staan. Iedereen moet op een bepaald ogenblik de moed hebben om te springen."

Waar moet de PS zich pijn doen?

"De PS moet afstand doen van haar blinde en onterechte vrees voor een verarming. Als ik Rudy Demotte met enthousiasme hoor spreken over het Marshallplan en de toekomst van Wallonië, klinkt dat heel anders dan als ik met Di Rupo spreek."

Waar ligt de pijngrens voor N-VA?

"N-VA zal haar ambities inzake de regionalisering van de gezondheidszorg moeten bijstellen."

Niet rond de splitsing van BHV?

"Over de splitsing van BHV en Brussel zullen cdH en MR moeten inbinden. Voor BHV blijft er een drietal punten van discussie, maar ik acht een akkoord mogelijk op basis van mijn teksten."

En uzelf, CD&V, waar moet u pijn lijden?

"Wij moeten beseffen dat we op het vlak van de kinderbijslag geïsoleerd staan."

Dus, resumerend, als PS toegeeft over de centen, N-VA inzake gezondheidszorg, CD&V over het kindergeld en cdH en MR over BHV, is er een akkoord?

"Juist. Dan is een inhoudelijk akkoord perfect mogelijk."

Di Rupo neemt zijn tijd. Het zal bijna zomer zijn voor hij klaar zal zijn met zijn nota. En dan gaat iedereen met vakantie?

"Ik heb een vakantie geboekt, ja. Maar dat had ik vorig jaar ook. Ik heb er welgeteld één weekend van kunnen genieten, want we zijn toen pas na de 21ste juli begonnen. Enfin, als mijn vrouw dit leest, mag ik niet meer binnen."

Is het zo belastend voor het gezinsleven?

"Dat valt wel mee. We zijn gelukkig, we krijgen een derde kindje."

Wat komt eerst, een baby of een regering?

"De baby is voor eind oktober. Een regering voordien, dat zou pas een ambitie zijn."

Dan gaat u uit de bol?

"Ik ga zelden uit de bol, zelfs niet als Racing Genk kampioen wordt. Ik ben dan blij, met mate."

Mag De Wever zelf zijn partners kiezen in Vlaanderen?

"Waarom niet? Wie verkiezingen wint, heeft een aantal rechten. Dat is er één van, dat hij kiest met wie hij de dans wil leiden. Di Rupo heeft dat zelf gezegd in oktober, toen De Wever was gaan lunchen met MR. Maar aangezien ze met twee zijn, zullen ze het daar ook over eens moeten worden."

Maakt dat uit voor CD&V, een rechtse of een linkse regering?

"Dat is niet relevant. Eén: een regering met N-VA en PS erin als de leidende partijen, wat is dat?

Een rechtse of een linkse regering? Twee: het is in het verleden bewezen dat met PS te saneren valt. Drie: alle doelstellingen voor deze regeerperiode liggen vast. Ze worden ons opgelegd door Europa. Wij doen daar niet moeilijk over. Als ze ons vragen, zullen we komen. Kunt ge constructiever zijn?"

Komen er verkiezingen in de herfst, als Di Rupo niet slaagt?

"Ik hoop dat hij slaagt, maar ik kan verkiezingen niet uitsluiten. Het was in onze gesprekken ook de analyse van Di Rupo en De Wever dat verkiezingen niets zullen oplossen. Di Rupo heeft dus maar één alternatief: hij moet alle zeilen bijzetten."

Luc Van der Kelen

Het Laatste Nieuws, 21/05/2011