Begin april gaat de effectieve dienstverlening van het Afstammingscentrum van start. Voor velen onder de doelgroepen is dit geen dag te vroeg. De doelgroepen zijn hier in eerste instantie donorkinderen, geadopteerden en metissen van de kolonisatie, maar ook de eerste ouders, donoren of adoptieouders.
De voorbije maanden kwam het recht op toegang tot en kennis van afstammingsinformatie ook meermaals aan bod in de media en dit in wel zeer uiteenlopende contexten en uiteenlopende opinies. Een donorvader wordt na een lang hindernissenparcours dan toch gevonden en in Waar is Mark? wordt de complexiteit van adoptie in enkele rake vragen aan een ruim publiek voorgeschoteld.

Het Afstammingscentrum werd opgericht door de Vlaamse overheid en ontvangt een jaarlijkse subsidie van 300.000€ van Minister Beke. Een vergunning voor het Afstammingscentrum werd vorig jaar aan het Kenniscentrum Pleegzorg toegekend. Sindsdien stelde een stuurgroep met leden uit de diverse doelgroepen alles in het werk om het Afstammingscentrum concreet vorm te geven. Sinds begin januari gebeurt dit in overleg met de coördinator Ankie Vandekerckhove, voormalig Kinderrechtencommissaris.

Het Afstammingscentrum heeft drie grote opdrachten: informeren en sensibiliseren omtrent afstammingsvragen, het bieden van technische en psychosociale ondersteuning aan personen die op zoek gaan naar genetische verwanten en het uitbouwen van een expertisecentrum. Het lopende debat rond problemen inzake adoptie maakt opnieuw duidelijk wat de meerwaarde is van zo’n neutrale, gesubsidieerde instantie, waar iedereen terecht kan met vragen over de afstamming.

Na de voorbereidende werken tijdens de voorbije maanden, zijn de eerste teamleden nu enthousiast om eraan te beginnen. Binnen het beschikbare budget werd ervoor geopteerd om eerst en vooral volop in te zetten op trajectbegeleiders voor de individuele zoekvragen. In dit team werd onder meer een combinatie verzekerd van professionele- en ervaringsdeskundigheid en twee teamleden komen zelf uit de doelgroepen. 

Het Afstammingscentrum zal samenwerken met onder meer het Vlaams Centrum voor Adoptie en de erkende adoptiediensten, die zelf ook een opdracht hebben inzake zoek- en inzagevragen. Ook het Steunpunt Adoptie, met lopende initiatieven zoals a-buddy, wordt een belangrijke partner van het Afstammingscentrum. Voor het DNA onderzoek werd het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid (KUL) hiervoor specifiek vergund.

‘Het afstammingscentrum biedt praktische ondersteuning en psychosociale begeleiding aan al wie vragen heeft over zijn of haar afstamming. Tijdens de huidige legislatuur bouwen we dit centrum verder uit en maken we werk van de databank. Dit centrum zal een belangrijke rol spelen in het toekomstige adoptiebeleid in Vlaanderen.’

Contactgegevens van het afstammingscentrum:

info@afstammingscentrum.be

www.afstammingscentrum.be

tel: 09/277.04.43