De Academische Werkplaats Autisme werd opgericht in 2018 om bij te dragen aan een autismevriendelijk Vlaanderen. Onderzoekers, mensen met autisme, hun familie, zorgprofessionals en beleidsmakers onderzoeken samen bestaande praktijken die ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en volwassenen met autisme beter kunnen participeren in onze samenleving. Voor de komende drie jaar krijgt de Academische Werkplaats Autisme van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke een projectfinanciering van 420.000 euro. Daarmee kan verder wetenschappelijk onderzoek gefinancierd worden waarbij ook de zorgprofessionelen en personen met autisme zelf betrokken worden. De 6 huidige projecten worden in de loop van 2021 afgewerkt.

Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “De Academische Werkplaats Autisme maakt de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Via participatieve projecten wordt ook de autismegemeenschap betrokken. Door analyse van deze praktijken komen we meer te weten over wat werkt voor wie en waarom, met als doel de deelname van personen met autisme aan de samenleving te verbeteren. De kennis vanuit die goede praktijken kan dan ook verspreid worden in heel Vlaanderen en andere organisaties inspireren.”

Academische werkplaats 2.0

De Academische Werkplaats Autisme krijgt vorm in een samenwerking tussen KULeuven en de UGent Ook voor de volgende projectoproep zullen zij samenwerken met organisaties in Vlaanderen die zich richten op personen met autisme, met name de zorgprofessionelen en de personen met autisme en hun familie. De oproep richt zich opnieuw naar de gevestigde organisaties in Vlaanderen die zich richten op personen met autisme en hun directe betrokkenen. Deze personen en hun omgeving worden ook betrokken bij de evaluatie van de ingediende projecten.  

Minister Beke: “De brug maken tussen praktijk en theorie is zeer belangrijk. Door beter te begrijpen wat er in praktijk goed werkt om mensen met autisme te ondersteunen, helpen we mensen met autisme om hun plaats in de samenleving te vinden en maken we de samenleving ook meer autismevriendelijk. Elke mens telt.”

Meer info

Carmen De Rudder, woordvoerder Wouter Beke: 0492/34.60.66

Bart Croes, woordvoerder Wouter Beke: 0485/82.38.58