Nieuws

De zorgraden, de organisaties die samenwerking rond zorg en welzijn in elke eerstelijnszone organiseren, kregen vorige zomer de…

Lees meer

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de verdere uitrol van het Geïntegreerd breed Onthaal (GBO) in heel Vlaanderen goed. In 2020…

Lees meer

De Vlaamse Regering besliste in april dit jaar om de samenwerkingsverbanden ‘één gezin - één plan’ (1G1P) uit te rollen over…

Lees meer

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert samen met de Vlaamse Gemeenschap de projectoproep ‘Zorgzame buurten in…

Lees meer

21 buitengewone internaten die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen zullen een volwaardige plek krijgen binnen het…

Lees meer

Op 14 maart kondigde Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke aan dat we elke volwassen Vlaming wilden een…

Lees meer

Onze vaccinatiecampagne in Vlaanderen is een succes. Met een vaccinatiegraad van 86% eerste prikken (18+) behoort Vlaanderen tot…

Lees meer

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke wil inzetten op een kwaliteitsvolle ondersteuning van…

Lees meer

De interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft vandaag beslist dat ook 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden…

Lees meer

Vlaanderen telt 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), die gespecialiseerde ambulante hulpverlening bieden aan mensen…

Lees meer

De Vlaamse regering trekt 1,3 miljoen euro uit om jonge delinquenten een snel en gepast traject aan te bieden. Ministers Wouter…

Lees meer

Vanaf vandaag 1 juli treden de kwaliteitsmaatregelen in werking die werden afgesproken in het Vlaams Intersectoraal akkoord…

Lees meer