Nieuws

Joachim Coens en Wouter Beke pleiten voor een gezins- en gezondheidsbeleid dat volledig bij de deelstaten ligt. Als in het zo…

Lees meer

Met de integratie van de schooltoelagen in het Groeipakket onder de vorm van de selectieve participatietoeslagen of de…

Lees meer

‘Gaat het nog? Zorg je wel goed voor jezelf?’ Minister van Welzijn Wouter Beke lanceert een campagne om mentale gezondheid te…

Lees meer

De verschillende voorschriften voor de opvang van kleuters zijn op elkaar afgestemd. Voor de scholen betekent dit een…

Lees meer

Na een opstartfase staat het contactonderzoeken in Vlaanderen klaar om op ongeziene schaal in heel Vlaanderen mensen op te…

Lees meer

Onder het voorzitterschap van de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou kwam de Interministeriële…

Lees meer

Je weet dat je Googleaccount ingesteld staat op zoekradius Vlaanderen als je de woorden ‘burgerlijke gehoorzaamheid’ intikt. Dan…

Lees meer

Momenteel organiseren Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Instituten voor Samenlevingsopbouw en de Verenigingen Waar…

Lees meer

Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere…

Lees meer

Vandaag heeft de Vlaamse Regering beslist de opdracht tot opsporing en begeleiding van personen die mogelijk een risicodragend…

Lees meer

Vandaag deelt Kind en Gezin - Opgroeien het draaiboek voor de veilige doorstart van de kinderopvang  met de meer dan 8000…

Lees meer

De Vlaamse Regering besliste om 44 miljoen euro vrij te maken voor de ondersteuning van de woonzorgcentra bij de uitbraak van…

Lees meer