Nieuws

Via het platform ‘Help de Helpers’ zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen de voorbije maanden op zoek gegaan naar vrijwilligers of…

Lees meer

De verspreiding en impact van COVID-19 zijn ongezien. Nog meer dan anders blijkt hoe belangrijk voorzorgsmaatregelen zijn en hoe…

Lees meer

De eerstelijnszones en de lokale besturen hebben 94 voorstellen van locaties ingediend voor de vaccinatiecentra in Vlaanderen.

Lees meer

Vlaanderen rolt zijn vaccinatiestrategie verder uit. De Vlaamse Regering zal via de eerstelijnszones en lokale besturen tot  120…

Lees meer

Nu het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft bevestigd er geen vijf, maar systematisch zes dosissen uit een flacon van…

Lees meer

Om vaccinaties op grote schaal toe te dienen in de volgende fases van de vaccinatiecampagne, zullen in Vlaanderen tot 120…

Lees meer

Het uitvoeringsbesluit dat uitvoering moet geven aan het nieuwe decreet inzake preventieve gezondheidsbeleid en de organisatie…

Lees meer

Door de goedkeuring van het Moderna-vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is er zicht op bijkomende vaccins, die…

Lees meer

Volgende week zullen meer dan 400 woonzorgcentra in Vlaanderen rond de 45.000 vaccins ontvangen om hun bewoners te vaccineren.

Lees meer

Vandaag krijgen heel wat meerderjarige personen met een handicap een persoonsvolgend budget. Met dit kunnen ze zelf keuzes maken…

Lees meer

Het is een moeilijke tijd voor heel wat mensen. Corona kruipt in het hoofd en brengt een pak zorgen met zich mee. En dat in een…

Lees meer

De Vlaamse woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang, worden…

Lees meer