Nieuws

Vlaanderen telt 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), die gespecialiseerde ambulante hulpverlening bieden aan mensen…

Lees meer

De Vlaamse regering trekt 1,3 miljoen euro uit om jonge delinquenten een snel en gepast traject aan te bieden. Ministers Wouter…

Lees meer

Vanaf vandaag 1 juli treden de kwaliteitsmaatregelen in werking die werden afgesproken in het Vlaams Intersectoraal akkoord…

Lees meer

Met een akkoord over de versnelde inzet van het volledige uitbreidingsbeleid wil de Vlaamse Regering werk te maken van het…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft de beslissing van eind maart, die de financiële stabiliteit van de residentiële ouderenzorg moest…

Lees meer

Minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Onderwijs Ben Weyts hebben vandaag het startschot gegeven voor de Vlaamse…

Lees meer

De Vlaamse Regering voorziet deze legislatuur een budget van 27 miljoen euro voor 2500 bijkomende plaatsen, waar ouders betalen…

Lees meer

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten…

Lees meer

De Academische Werkplaats Autisme werd opgericht in 2018 om bij te dragen aan een autismevriendelijk Vlaanderen. Onderzoekers,…

Lees meer

Mantelzorgers zetten zich elke dag in om te zorgen voor hun partner, kind, familielid of kennis en kunnen daarvoor nooit genoeg…

Lees meer

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke trekt voluit de kaart van de digitale transformatie van de jeugdhulp. De komende drie…

Lees meer

Op 30 maart 2021 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord af voor de…

Lees meer