Nieuws

Vanaf 18 februari zal de vaccinatie starten in de voorzieningen voor personen met een handicap. Het gaat om 49.000 mensen met…

Lees meer

In november vorig jaar sloot de Vlaamse Regering het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) voor de…

Lees meer

In het kader van het Vlaams relanceplan heeft de Vlaamse Regering beslist om 3 miljoen euro te investeren in het versterken van…

Lees meer

Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, vooral…

Lees meer

Meer Vlamingen namen in 2020 contact op met Tele-Onthaal, 1712, Nupraatikerover.be, CAW en JAC, Stop it Now! en de Druglijn.

Lees meer

Elke dag krijgen duizenden mensen in Vlaanderen hun prik die ons op termijn een weg moet banen uit deze gezondheidscrisis en die…

Lees meer

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke heeft het rapport van de Vlaamse ombudsdienst grondig bestudeerd. Adoptie is geen kwestie…

Lees meer

Na een initiële investering van meer dan 20 miljoen in mentaal welzijn in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ bij…

Lees meer

Om de coronapandemie de baas te kunnen, wordt volop ingezet op het beschermen van de bevolking door vaccinatie. Door de snelle…

Lees meer

De Vlaamse Regering besliste vandaag om bijna 65 miljoen euro voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de…

Lees meer

Alle ziekenhuizen kunnen de komende twee weken hun personeel op spoed en intensive zorgen vaccineren. De Pfizer-hubziekenhuizen…

Lees meer

Om de grootste logistieke operatie sinds de tweede wereldoorlog degelijk uit te rollen, is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Lees meer