Nieuws

Tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum, gaf viroloog Steven Van Gucht het nog aan: de woonzorgcentra slagen…

Lees meer

Begin september wordt Katrien Van Kets de nieuwe kabinetschef van Vlaams minister Wouter Beke. Huidig kabinetschef Niko Gobbin…

Lees meer

Het najaar belooft een volgende belangrijke stap te worden in de strijd tegen het coronavirus. De afgelopen weken is hard…

Lees meer

Veel Vlamingen voelen de financiële impact van het corona-virus. Zeker voor de meest kwetsbaren kan dit leiden tot schrijnende…

Lees meer

De Vlaamse regering zal naast de seizoensgriepprik ook gratis een pneumokokkenvaccin aanbieden aan de bewoners van…

Lees meer

In het bestrijden van heropflakkeringen van COVID-19 spelen de lokale besturen en de zorgraden met hun netwerk een belangrijke…

Lees meer

De woonzorgcentra stonden in de vuurline tijdens de coronacrisis. Die stresstest toonde aan dat er meer nodig was om klaar te…

Lees meer

Vanmorgen, 8 juli, is er overleg geweest tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden en werkgevers van de zorg- en…

Lees meer

De coronacrisis heeft ons in het hart geraakt. Zeker Limburg, dat de zwaarst getroffen provincie van Vlaanderen is. Nu is het…

Lees meer

De Vlaamse Regering voorziet een onkostenvergoeding van 1.000 euro voor de 1.600 laatstejaars van de bacheloropleiding…

Lees meer

Op 30/6 werd een protocolakkoord ondertekend om maximaal acht minderjarige gedetineerden vanuit de gevangenis in Tongeren over…

Lees meer

Veel kinderen groeien op in een moeilijke of zelfs onveilige thuissituatie. Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling…

Lees meer