Nieuws

De Vlaamse Regering heeft een principiële goedkeuring gegeven aan het besluit over de subsidiëring van een geïntegreerd Vlaams…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft vandaag een nieuw beslissingskader vastgelegd dat de partnerschappen met de herkomstlanden moet…

Lees meer

De Vlaamse Regering zal de komende twee jaar 1,25 miljoen euro bijkomend investeren in crisishulp voor kwetsbare gezinnen,…

Lees meer

De week voor de kerstvakantie wordt een extra afkoelingsweek. Dat werd recent beslist door het Overlegcomité. Niet alle ouders…

Lees meer

De Vlaamse Regering maakt volop werk van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) dat eind maart werd…

Lees meer

Stop it Now! is de hulplijn waar personen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag en hun naasten…

Lees meer

Kinderopvang was en is van groot belang tijdens de coronacrisis. Ouders kunnen blijven werken en hun kinderen naar hun…

Lees meer

Er bestaan in Vlaanderen verschillende subsidies om huisarstenpraktijken te helpen bij hun opstart of organisatie. Minister van…

Lees meer

Het preventiebeleid rond kanker van de Vlaamse overheid blijft haar vruchten afwerpen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van…

Lees meer

Eenzaamheid is van alle tijden en er bestaat niet één enkele allesomvattende oplossing die hieraan tegemoet kan komen. Het komt…

Lees meer

Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Daarmee is de doelstelling van het meest…

Lees meer

Om de volledige bevolking een derde prik te kunnen geven en om bijkomende doelgroepen te vaccineren, is een doorstart van de…

Lees meer