Vlaams ministers Bart Somers en Wouter Beke hebben samen 55 miljoen euro extra vrijgemaakt om de vaccinatiecentra tot half oktober open te kunnen houden. De huidige financiering liep tot eind juli. “De vaccinatiecampagne is een succes en draait op volle toeren. Als we zo verder doen, zullen we snel groepsimmuniteit bekomen. Hoe meer mensen we vaccineren, hoe beter." 

De Vlaamse Regering koos er in januari voor om 95 vaccinatiecentra op te richten. “De ideale mix tussen logistieke haalbaarheid en nabijheid”, klonk het toen. Deze strategie werpt nu haar vruchten af. 57 Procent van de volwassen Vlamingen liet al minstens één prik zetten en 28% is volledig gevaccineerd.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het oprichten en runnen van de vaccinatiecentra is de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat zoveel mensen zich laten vaccineren, heeft ook veel te maken met de daadkracht van onze lokale besturen en onze eerstelijnszones. Met de hulp van de eventsector werden de 95 vaccinatiecentra in sneltempo opgebouwd en werden duizenden vrijwilligers opgetrommeld. Nu niet afzwakken maar doorgaan tot iedereen de kans heeft gekregen zich te laten vaccineren en we groepsimmuniteit hebben bereikt.” 

Voor het logistieke luik werd ongeveer 65 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode van februari tot eind juli. Het geld werd onder meer gebruikt voor de huur van een zaal, ICT, bewaking, uitbating, energie, vervoer voor minder mobiele personen en de werkingskosten voor niet-medisch personeel. In diezelfde periode werd er bijna 130 miljoen euro voorzien voor het medische luik van de vaccinatiecampagne. Dat geld werd onder meer gebruikt de bestaffing van de vaccinatiecentra, de mobiele teams, het materiaal, opleiding,…  

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke: "Alle medewerkers en vrijwilligers in de vaccinatiecentra hebben de voorbije maanden zeer sterk werk geleverd. Gisteren hebben we de kaap van 3 miljoen prikken overschreden. Ook de komende maanden zullen we hen nodig hebben. Deze en volgende week zetten we om en bij de 1,3 miljoen prikken. Onze vaccinatiegraad is zeer hoog, en we hopen dit ook de komende maanden zo te houden. Alleen op deze manier kunnen we de strijd winnen tegen het virus en zijn varianten.”

Extra 55 miljoen euro

De financiering van de vaccinatiecentra wordt nu alvast verlengd tot half oktober. Het gaat om een bijkomend bedrag van ongeveer 55 miljoen euro, 29 miljoen euro voor de logistieke component en 26 miljoen voor het medische luik. 

“Uit een bevraging blijkt dat maar liefst 98 procent van de Vlamingen tevreden is over de aanpak en de werking van onze vaccinatiecentra. Ze zijn goed bereikbaar en dankzij de vele vrijwilligers en het medisch personeel loopt het vlot. Nu moeten we volhouden en zo snel mogelijk iedereen de kans geven zich te laten vaccineren, ook de zestien- en zeventienjarigen. Met elke Vlaming die gevaccineerd wordt, komen we dichter bij een samenleving die niet kreunt onder vrijheidsbeperkingen, maar die kan herleven en waarin we elkaar terug kunnen vastpakken”, klinkt het bij de twee ministers.