Nu de strijd tegen het coronavirus steeds harder woedt, zal ook de druk op onze zorg toenemen. Daarom lanceerde Vlaams minister Wouter Beke de oproep om een medische reserve te vormen. Hiermee leggen we een reserve aan van medische profielen waarop een beroep kan worden gedaan in functie van de nood aan versterking. Na 1 week bleek dit al een succes te zijn. Zorg en Gezondheid ontving na de eerste oproep van de minister 135 mails van artsen en verpleegkundigen die als vrijwilliger willen meewerken in de aanpak van de corona-uitbraak.

Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid:

“Na een hernieuwde oproep afgelopen zondag, zijn er al zo’n 450 mensen die willen helpen! Een enorm positief en warm signaal. Op dit ogenblik is de druk houdbaar, maar dit kan uiteraard snel veranderen. We bereiden ons verder voor. Bijkomende kandidaten zijn nog altijd heel welkom, en kunnen zich opgeven via zorgengezondheid@vlaanderen.be.”

 Vooral verpleegkundigen en artsen dienen zich aan. Daarnaast meldden zich ook andere (para)medische profielen waaronder ambulanciers, apothekers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, laboranten, preventiedeskundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen, studenten in de zorg/geneeskunde... 

Cirkeldiagram medische reserve

De vrijwilligerslijst wordt ter beschikking gesteld aan de woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenkringen. Zij kunnen zelf de vrijwilligers contacteren om afspraken te maken.