Zojuist is in Luik een vliegtuig geland met 5 miljoen chirurgische mondmaskers geproduceerd in China. 92% daarvan is aangekocht door Vlaanderen, de rest door Brussel. De mondmaskers worden nu overgebracht naar Peutie, van waaruit ze verder verdeeld zullen worden.

Verdeling

De maskers worden prioritair bezorgd aan de woonzorgcentra en gelijkaardige verzorgingsinstellingen met kwetsbare personen (zoals een groot deel van voorzieningen voor personen met een handicap), de gezinszorg en de thuisverpleging.  Daarnaast heeft Vlaanderen ook een levering van 100 000 FFP2-maskers ontvangen, voor gebruik in de revalidatieziekenhuizen. De betrokken diensten en personen worden hierover onmiddellijk geïnformeerd, en de individuele levering gebeurt zo snel mogelijk. Deze zal verlopen via de lokale hulpverleningszone.

Vorige vrijdag heeft de federale regering al een verdeling opgezet richting onder meer de ziekenhuizen en de huisartsen. Met deze leveringen zullen de meest dringende noden op het vlak van mondmaskers voor de komende weken beantwoord zijn. Onze zorgverleners staan vandaag in de frontlinie, en zij moeten uiteraard op een zo veilige mogelijke wijze de noodzakelijke zorgen kunnen toedienen.

We danken ook de federale collega’s van de FOD Volksgezondheid voor de zeer goede samenwerking met betrekking tot de verdeling van de mondmaskers.

Ook verdere bestellingen en leveringen van mondmaskers zitten in de pijplijn. We informeren u zeer binnenkort over de volgende leveringen en over de verdeling onder de zorgverleners op het terrein.

Omdat het in de huidige context absoluut onmogelijk is om meteen voor iedereen maskers te verkrijgen, zijn keuzes noodzakelijk. De Risk Assessment Group, samengesteld uit wetenschappers, en de Risk Management Group, met de vertegenwoordigers van alle overheden, hebben een inschatting gemaakt welke zorgverleners gezien de aard van hun werk voorrang moeten krijgen bij de belevering.

Gebruik

Het is en blijft essentieel dat mondmaskers daar worden gebruikt waar ze het meest nodig zijn, én dat dit op de juiste manier gebeurt. Hier vinden zorgverleners de laatste richtlijnen van Sciensano over het correct gebruik: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf.

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.