Binnen de jeugdzorg is er een groep van jongeren die nood heeft aan beveiligende opvang, omdat zij zichzelf in gevaar brengen of dreigen te gaan lopen van de noodzakelijke hulp. Vandaag komen deze jongeren nog te vaak terecht in een gesloten instelling, die normaal voorbehouden is aan jongeren met ernstige feiten op de kerfstok. Daarom investeert Vlaanderen in een specifieke, beveiligde opvang waar ze, ver weg van de negatieve context, in alle veiligheid kunnen begeleid en behandeld worden. Op 20 plekken in Vlaanderen en Brussel zal hiermee een beveiligende residentieel aanbod uitgebouwd worden.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Kinderarmoede Wouter Beke:

“Jongeren die grensoverschrijdend of vluchtgedrag vertonen zijn niet geholpen met de standaard hulpverlening of door een plaatsing in een pleeggezin. Het gaat om extra kwetsbare minderjarigen, zoals slachtoffers van tienerpooiers of autodestructieve jongeren, die nood hebben aan een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen. In deze nieuwe beveiligde opvangplaatsen kunnen we gespecialiseerde zorg op maat bieden. De plannen komen van mijn voorganger Jo Vandeurzen, ik ben blij dat we nu de uitvoering vormgeven. Zo verminderen we ook de druk op de gesloten gemeenschapsinstellingen, waar we vandaag soms met plaatsgebrek kampen om jonge plegers van criminele feiten op te sluiten.”

Gespecialiseerde voorzieningen

De jongeren in kwestie verbleven tot nu toe vaak in gemeenschapsinstellingen. Het decreet jeugddelinquentierecht bepaalt echter dat de begeleiding van jongeren die een tijdelijke beveiligende plek nodig hebben gescheiden moet worden van die van minderjarigen die criminele feiten hebben gepleegd. Het gaat immers niet om delinquenten maar om jongeren met een moeilijke hulpverleningsgeschiedenis en vaak meervoudige problematieken, die zich bevinden op het snijpunt tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp. Zowel begeleiding als behandeling zijn dus aangewezen. Nadien kunnen ze doorstromen naar de reguliere hupverlening om uiteindelijk te re-integreren in de maatschappij. Door deze jongeren een plek te geven in deze nieuwe opvangplaatsen wordt ook de druk op de gemeenschapsinstellingen kleiner.

132 extra beveiligende opvangplekken

Op initiatief van vorig Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen werden al twee settings uitgebouwd voor slachtoffers van tienerpooiers. In mei werd een oproep gelanceerd om het residentiële aanbod in de jeugdhulp verder uit te bouwen. 20 voorzieningen zullen dit de komende jaren realiseren. Vlaams minister Wouter Beke voorziet hiervoor 20 miljoen euro. Voor instellingen die hiervoor een beroep doen op VIPA-subsidies wordt een vlotte afstemming voorzien. In de periode 2020 tot 2023 wordt een groeipad gerealiseerd. In de eerste fase in 2020 zullen bestaande proeftuinen worden omgebouwd naar settings voor beveiligende opvang. Vanaf 2021 wordt het aanbod uitgebouwd via capaciteitsuitbreidingen. In totaal zullen er 132 plaatsen bijkomen gespreid in Vlaanderen en Brussel, 54 voor meisjes en 78 voor jongens.

Omkadering

De nieuwe residentiële jeugdhulp zet in op kleinschalige verblijfsvormen, zorg voor het personeel en een optimale afstemming met andere zorgvormen en netwerkpartners. Omdat de doelgroep intensief begeleid moet worden is een gespecialiseerde en permanente bestaffing nodig. Er zal dus extra aandacht besteed worden aan de zorg, ondersteuning en vorming van medewerkers. Er wordt extra geïnvesteerd in vorming over hechtingsproblematiek, kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP), zelfverdediging en agressietraining.
Daarnaast worden er ook gerichte samenwerkingsafspraken gemaakt met o.a. de lokale politie, gemeenschapsinstellingen, partners uit de gezondheidszorg, onderwijs, jeugdrechters en verwijzende instanties. 

Regio

Initiatiefnemer

Uitbreiding

Geslacht

Jaar van uitbreiding

West-Vlaanderen

Sint-Idesbald

6

jongens

2022

De Lovie

6

jongens

2022

Tordale

6

jongens

2022

Vereniging Ons Tehuis

6

meisjes

2021

Oost-Vlaanderen

Hagewinde

6

jongens

2021

De Triangel

6

meisjes

2022

 

Don Bosco

6

jongens

2022

 

Wagenschot

6

jongens

2021

 

Ruyskensveld

6

meisjes

2021

Antwerpen

De Vijver

6

meisjes

2021

MPI Oosterlo

6

meisjes

2022

Wingerdbloei

6

jongens

2021

Emmaüs Antwerpen

6

meisjes

2022

Elegast

6

jongens

2022

‘t Zwart Goor

6

jongens

2022

Zorgbedrijf

6

jongens

2021

Vlaams-Brabant/Brussel

MFC Levenslust

6

jongens

2022

De Wissel

6

meisjes

2021

Limburg

De Wiekslag

18

6 meisjes

6 jongens

6 jongens

2021

2021

2022

Regio overschrijdend

Minor Ndako

6

meisjes

2021

Totaal

132

 

 

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.