De ministers van Volksgezondheid hebben vandaag op de interministeriële conferentie en na advies van de Taskforce Vaccinatie beslist om de 16- en 17- jarigen ook een vaccin aan te bieden tegen het COVID-19-virus. Hun vaccinatie zal aansluitend gebeuren op de 18-jarigen. Bevoegd minister Wouter Beke en minister van Jeugd Benjamin Dalle zijn heel tevreden met deze beslissing.

Vlaanderen zal snel schakelen: 16-17 jarigen met onderliggende aandoeningen zullen binnenkort hun uitnodiging ontvangen. De huisartsen en pediaters zullen hen kunnen toevoegen aan deze lijst.

Uitnodigingen

Alle 16- en 17-jarigen zullen een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum bij hen in de buurt. Deze uitnodiging zal op hun domicilie-adres toekomen. En net zoals bij de oudere bevolking zullen zij moeten aanduiden of zij hun vaccinatie accepteren of weigeren.

Als de jongere op dat moment niet aanwezig is voor de vaccinatie door een kamp of andere reden, kan de vaccinatie verplaatst worden. De uitnodiging tot vaccinatie is 30 dagen geldig. Binnen die 30 dagen kan een nieuwe datum ingepland worden. Er wordt uiteraard gevraagd om zoveel mogelijk de geplande afspraak te laten doorgaan. De mogelijkheden hiervoor staan op laatjevaccineren.be.

Vlaams minister Benjamin Dalle: Het is goed dat er snel duidelijkheid over een vaccin voor de jongvolwassenen. De ingebouwde flexibiliteit voor de vaccinatiedatum zorgt ervoor dat ook de leiders zorgeloos op kamp of op jeugdactiviteit kunnen vertrekken. Op deze manier vermijden we dat jongeren moeten kiezen tussen vaccin of een kamp.’

Volgens de wet op de patiëntenrechten is voor de vaccinatie van 16- en 17- jarigen geen toestemming van de ouder of voogd nodig. Een vaccinatie tegen het virus blijft evenwel vrijwillig. Momenteel heeft enkel het vaccin van Pfizer/BioNTech een goedkeuring voor de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen.

Meer contacten

Jongeren worden minder ziek van een COVID-19-besmettingen en belanden doorgaans minder snel in het ziekenhuis. De impact op de ziekenhuizen is beperkt, maar de besmettingen bij deze groep is niet te onderschatten.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De vaccinatie van deze doelgroep zal niet direct impact hebben op de cijfers van de ziekenhuizen. Maar door hun contacten – waar ze ook nood aan hebben – blijven ze zorgen voor een circulatie van het virus binnen hun en tussen andere leeftijdsgroepen. Als een voldoende hoge vaccinatiegraad kan bereikt worden, kan dit hopelijk ook een impact hebben op de besmettingen en bijgevolg de maatregelen in hun omgeving zoals scholen, jeugdbewegingen, ….’

Campagnes

Er zullen verschillende informatieve en motiverende campagnes door WATWAT en Zorg en Gezondheid opgezet worden op deze doelgroep te bereiken.

Meer info

Carmen De Rudder, woordvoerder Wouter Beke: 0492/34.60.66

Bart Croes, woordvoerder Wouter Beke: 0485/82.38.58