De Vlaamse Regering heeft het 10-puntenplan voor de residentiële voorzieningen goedgekeurd. Tegelijk werd ook al meteen uitvoering gegeven aan punt 9, de financiële compensatie van voorzieningen. De zorgvoorzieningen ervaren tijdens deze crisis ook financiële noden. Zij worden geconfronteerd met leegstand en personeelsuitval. De loonkosten blijven wel gewoon doorlopen. Verder hebben de residentiële zorgvoorzieningen buitengewone kosten gemaakt naar aanleiding van de coronacrisis, in de eerste plaats voor het aankopen van materiaal en de herinrichting van infrastructuur. De Vlaamse Regering zal deze kosten compenseren.

Behalve subsidies van de overheid krijgen zorg- en welzijnsvoorzieningen ook bijdragen van gebruikers, die terugvallen. Denk hierbij aan de gezinszorg, instellingen voor personen met een handicap of woonzorgcentra. We zetten hiervoor een compensatiemechanisme op.

We deden als Vlaamse overheid al verschillende aankopen van beschermend materiaal. Maar ook de zorgsector zelf heeft hier kosten gemaakt. Ook de infrastructuur moet worden aangepast: in de ziekenhuizen, maar ook in andere zorgvormen. Zo worden er aparte afdelingen gemaakt voor COVID-patienten (cohortzorg). Ook hier komt de Vlaamse overheid tussen.

We kunnen vandaag niet voorspellen hoe lang deze situatie nog zal duren, maar de kostprijs van deze maatregelen wordt voorlopig geraamd op ongeveer 80 miljoen euro.

Financiële compensatie voor personen met een handicap

Ook personen met een handicap die ondersteuning krijgen via een budget, worden geconfronteerd met de maatregelen die opgelegd zijn. Budgethouders moeten omwille van sluiting van voorziening zelf in zorg en ondersteuning voorzien. Het budget zal hiervoor ontoereikend zijn. Ook budgethouders die via cashbesteding hun ondersteuning regelen kunnen in de problemen komen door bijvoorbeeld ziekte van de assistent en niet over voldoende toegekend budget beschikken. Een budgethouder kan omwille van de maatregelen maximaal 8,5% van zijn budget overschrijden. Deze maatregel kan tot 10 miljoen euro kosten. Indien de lockdownmaatregelen tot na april in voege blijven, zal dit percentage en de bijhorende kostprijs verhoudingsgewijs verhoogd worden.

Compensatie kinderopvang

Eerder was al beslist de kinderopvang te compenseren voor verloren inkomsten. Dit voor een totaalbedrag van 42,5 miljoen euro.

Wouter Beke, Vlaams minister:

“Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen kampen met heel wat uitdagingen in deze coronacrisis. We zijn dag en nacht bezig met de zoektocht naar meer beschermingsmateriaal en meer testen. Wat minder naar voren komt, is dat de crisis ook een stevige financiële impact heeft. Zorgen om geld is echt wel het laatste wat de zorgverleners op het terrein nodig hebben. Daarom zorgt de Vlaamse Regering voor de nodige compensaties. Het gaat voorlopig al over zo’n 130 miljoen euro, en we staan klaar om verder te ondersteunen indien nodig.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.