Momenteel zijn er bij de inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen twee soorten subsidies: trap twee A-niveau (T2A) plaatsen en trap twee B-niveau (T2B) plaatsen. De eerste plaatsen krijgen een hoger subsidiebedrag. Dit verschil is historisch gegroeid. Al verscheidene jaren voert de Vlaamse Regering een beleid om de subsidiebedragen voor beide  soorten kinderopvangplaatsen gelijk te schakelen. Vandaag is beslist om een volgende stap te zetten. Ze trekt hiervoor 10,6 miljoen euro uit.

Het subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in Trap 2B gaat hierdoor met zo’n 525 euro naar omhoog op jaarbasis en 2,4 euro op dagbasis .

Ook is beslist dat bij verdere uitbreiding van de inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen, in de toekomst altijd zal geopteerd worden voor plaatsen van Trap 2A-niveau. Op die manier komen er ook geen plaatsen op Trap 2B-niveau meer bij.

Wouter Beke, Vlaams minister:

“We gaan verder op de weg om deze historisch gegroeide verschillen weg te werken. Door de impact van de coronacrisis hebben we besloten om deze stap versneld te zetten. Zo geven we, naast alle compensatiemaatregelen voor de kinderopvang, een bijkomend duwtje in de rug.”